Logga in

För att logga in på hemsidan, gå in på servern och skriv /login i chatten. Klicka sedan på texten som dyker upp.

47 inloggade spelare

NelloWar – Plånbok

Saldot och transaktionshistoriken uppdateras med ungefär 15-20 minuters mellanrum.
Senast bokförda saldo: 149 723 minemynt

Saldo över tid