Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Användande av x-ray

Om vi har tillräckligt med bevis för att styrka att en misstänkt spelare har använt x-ray brukar straffet bli en kombination av bannlysning och böter.

Bannlysning

Anledningen till att en bannlysning är aktuell är för att användande av x-ray är ett regelbrott som dels är allvarligt och dels svårt att begå av misstag. I fall med olämpligt språkbruk eller spam i chatten kan gränsen för vad som är tillåtet upplevas som mer flytande – olika personer kan ha olika åsikter – medan det med användande av x-ray är väldigt tydligt. Antingen har man använt x-ray eller så har man inte gjort det. Har man valt att använda x-ray får man vara beredd på att ta konsekvenserna av det. Eftersom det kräver förberedelser, bland annat i form av att man installerar det på sin dator, är det ett regelbrott något vi bedömer att man inte kan råka begå av misstag.

Böter

Förutom att man riskerar en bannlysning är det vanligt att man även får betala böter. Det beror på att användande av x-ray gör att man genom regelbrott har möjlighet att tjäna in stora rikedomar i form av exempelvis minemynt eller värdefulla föremål. Om man enbart blir bannlyst skulle man haft möjlighet att ha kvar de rikedomar man tjänade in, något som påverkar de spelare som på hederlig väg tjänar in sina rikedomar. Eftersom vi inte vill att regelbrytare ska få någon fördel gentemot hederliga spelare är det därför praxis att kombinera bannlysningen med böter. Hur mycket böter man får betala beror dels på hur mycket tillgångar man har och dels på graden av allvarlighet i regelbrottet.

Ibland kan det vara svårt att veta exakt hur mycket någon tjänade på användande av x-ray, vilket leder till att det görs en schablonmässig bedömning. Eftersom vi vill reducera risken att regelbrytare får orättvisa fördelar gentemot hederliga spelare brukar bötesbeloppet bli högre än de rikedomar som intjänades via regelbrottet. Med anledning av det är hellre för mycket böter än för lite den praxis som råder när det gäller böter för användande av x-ray.

Hårt straffad?

Att använda x-ray är ett av de allvarligaste regelbrotten på Kottcraft. Jämfört med andra regelbrott är straffen därför ofta ganska hårda. Det är inte ovanligt att man vid upprepad brottslighet blir bannlyst i flera månader och tvingas betala flera hundra tusen minemynt i böter. Vår rekommendation är därför att aldrig använda x-ray, utan att i stället spela hederligt. Vi beslagtar väldigt ofta även verktyg och annat som använts, utöver penningböter.

Kom ihåg: Regelbrott lönar sig inte.