Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Personalroller

För att sociala kanaler, spelservrar och forum på internet ska fungera bra behövs ett gäng engagerade personer vars uppgift oftast handlar om att hjälpa och att se till att deltagare, medlemmar, spelare etc. håller sig till angivna riktlinjer och regler. En personalmedlem kan även vara en person som driver ett samtal mellan olika parter i syfte att få en intressant debatt som inte byter innehåll eller blir till någon pajkastning.

Personal finns alltså i princip överallt. Facebook har det, Instagram har det, Google har det, ditt favoritforum har det och i princip alla Mincecraft-servrar har det. De kanske kallas eller heter olika men "personal", "moderator" eller "staff" brukar vara det vanligast förekommande benämningarna.

För att särskilja personalmedlemmar som har olika ansvarsområden så har vi på Kottcraft fem nivåer av personalroller. Ju högre rank man har, desto större ansvar har man.

Du får kontakt med aktiva personalmedlemmar på servern via kommandot /helpop.

Vem gör vad?

Det finns fler typer av personalroller på Kottcraft. Här nedan kan man läsa om vilka typer som finns och vad som skiljer dem åt.

Chattvakt - [C]

En chattvakt har till uppgift att stötta nya spelare och hålla ordning i spelets chattkanal.

 • Varna och bannlysa spelare som missköter sig i chattkanalen.
 • Deras ansvar sträcker sig bara till den globala chattkanalen
 • Kunna hjälpa spelare med att svara på frågor kring hur servern fungerar.
 • Chattvakter hanterar generellt inte regelbrott.
 • Vara en moderator till hjälp vid evenemang eller konflikthantering och regelbrott.

Chattvakt hanterar oftast inte regelbrott som sker utanför den globala chatten, men de har rätt att undantagsvis avstyra grova regelbrott som på något sätt direkt skadar servern eller spelare, om inte moderatorer finns närvarande.

Att vara chattvakt är normalt en instegsrank för de som har sökt att bli moderator på servern. Det ställs krav på förmåga att uttrycka sig inför andra spelare i text. Man får inte vara rädd för konflikter. Känna ansvar för chatten och kunna lättsamt hjälpa spelare som har enklare problem.

Moderator - [M]

Moderatorn är Kottcrafts viktigaste funktion, och är serverns universalverktyg som ska kunna hantera det mesta. Uppgifterna är många, och här följer några exempel. 

 • Hjälp med svara på alla typer av frågor och hänvisa var man kan hitta instruktioner och information om funktioner och regler på servern.
 • Hantera konflikter och hanterar spelare som missköter sig eller inte följer regler. 
 • Hantera flera typer av supportärenden.
 • Riva och rensa block som bryter mot reglerna.
 • Vara verksam och delaktig i de flesta beslut kring servern.
 • Röstar fram nya moderatorer.
 • Hitta på saker och engagera spelare med små event, tävlingar eller liknande.
 • Kan ha specialistroller där man ansvarar för till exempel fängelser, evenemangsbyggen, PVP-arenor, etc.
 • Vara stöd till borgmästare som behöver avancerad hjälp med staden.
 • Skriver och kan bidra med information till biblioteket.

Mycket arbete ligger i att hantera supportärenden.

En moderator är samtidigt en vanlig spelare som spelar och kan vara med och bygga städer och hitta på saker att göra. En moderator får också vara borgmästare om hen anser tid finns för det. Dock utan hjälp av moderatorverktygen.

Det ställs stora krav på tålamod, insikt, kunskap om kommandon och Minecraft, förmåga att uttrycka sig i text och man får inte vara konflikträdd.

Administratör - [A]

Administratörer är moderatorer med större ansvar och rättigheter att se till att världen är i gott skick, funktioner och platser fungerar. Samt kunna äga vissa projekt.

 • Ansvar över statens alla gemensamma evenemang, byggnader och städer.
 • Varje administratör har normalt ett specifikt ansvarsområde att hantera och administrera.
 • Ansvar över Kottcrafts järnvägsnät samt alla stationer.
 • Stöd till borgmästare som behöver hjälp med mark och/eller vill bygga avancerade saker eller speciella byggnader med funktioner som hjälper eller påverkar servern positivt.
 • Stöd till ledningen vid förändring av delar av världen, som flytt eller stora förändringar av större byggnader eller hela städer.
 • Röstar fram nya moderatorer och chattvakter.
 • Är väldigt duktig på byggteknik, design och att vara kreativ.
 • Generellt har bra koll på Minecrafts block och byggtekniker inklusive rödsten och logiska funktioner.
 • Skriver och kan bidra med information till biblioteket.
 • Har rätt att använda och tilldela temporära rättigheter på spelare vid behov för att lösa vissa uppgifter.

Administratörer kan vara vanlig spelare. De får ha städer och bedriva handel, men inte med hjälp av rättigheter som kommer med sin rank. Allt spelande SKALL bedrivas med samma förutsättningar som alla andra vanliga spelare. De kan hjälpa vanliga spelare med diverse byggander eller rivande, dock endast i survival spelläge.
Administratörer får inte använda statens medel att bygga hus åt spelare eller reparera spelares verktyg.

Utöver att kunna fungera som en moderator ställs det extra stora krav på kreativitet, kunskap om block, rödsten, Worldedit och ett bra öga för design och funktion.

Ledningen - [A]

Ledningen är en form av administratörer (förkortas admin med ett lila A istället för turkost) som ingår i ledningsgruppen. Ledningen är de som ansvarar över hela servern.

 • Ansvar kring serverns totala funktion och administrering.
 • Ansvar över samtliga moderatorer och alla ranker.
 • Ansvarar och driver rekrytering och beslutar om ranker och rättigheter.
 • Fastställer regler och direktiv för spelare och moderatorer.
 • Hanterar mer komplicerade problem och konflikter, inklusive konflikter kring moderatorer.
 • Driver tillsammans med administratörerna statens utveckling av byggnader och statliga funktioner.
 • Driver tillsammans med utvecklarna utveckling av funktioner och tillägg ("plugins") som Kottcraft använder.
 • Ansvarar för all information som finns i biblioteket. 
 • Ledningen har rätt att göra undantag på gällande regler och praxis vid behov.

Det finns en som är huvudadministratör/chefsadministratör och huvudansvarig för serverns verksamhet och funktion. Huvudadministratören har sista ordet inom alla större beslut eller i beslut som röstas lika. Huvudadministratör väljs av serverägaren och ledningsgruppen. Det behöver alltså inte vara serverägaren som är huvudansvarig.

Det händer att även ledningsadministratörer går på gatan som en vanlig spelare, och deltar i byggen eller hjälper till när någon spelare håller på med något projekt, men då med samma förutsättningar som en vanlig spelare.

Stora krav ställs på ansvar, omdöme, anpassningsförmåga, personkännedom, ordningssinne, förmåga att hantera konflikter, kunna fatta obekväma beslut och förmåga att se saker ur ett större perspektiv. Ledningen är ofta handledare till administratörer, moderatorer och chattvakter och ska vara stödfunktion vid behov. 

“With Great Power Comes Great Responsibility”

Personalmedlemmar har större ansvar, och det ställs högre krav på beteende och uppförande. Straffet för en i personalen, som medvetet grovt missbrukar sina rättigheter, kan vara mycket hårdare än för en spelare. Om en personalmedlem upptäcks missbruka sina rättigheter och/eller sitt förtroende är det ansvarig administratör som dömer i fallet och avgör eventuella straff. De i personalen har fått ett förtroende att vara just personalmedlemmar och det är av yttersta vikt att de inte missbrukar det förtroendet.

Frivilligt

Det är viktigt att känna till att alla i Kottcrafts personal är vanliga människor. Oftast är de unga individer, med olika styrkor och svagheter, men som alla delar ett gemensamt intresse. Och alla är här frivilligt. Arbetet med servern sker på samma fritid som ni spelar, och det finns ingen form ekonomisk eller materiell ersättning. "Ersättningen" är istället erfarenhet och lärdomar kring många saker; om Minecraft, om människor, organisation, etik och moral, ledarskap, problemlösning och vad det innebär att ibland vara utsatt. Lärdomar som man kan ha nytta av i det verkliga livet.

Då detta är frivilligt är det därmed svårt att ställa alltför stora krav på tiden en personalmedlem måste lägga ner på servern. Olika personalmedlemmar är olika duktiga eller erfarna på olika saker. Vissa personalmedlemmar har mindre tid, vissa mer. Därför måste man respektera att under vissa tidpunkter eller perioder kan det finnas färre från personalen inloggade, ibland finns det mer.  Att se till att det ofta finns tillräckligt med personalmedlemmar inloggade är något ledningen arbetar med kontinuerligt.

Att göra fel

Personalmedlemmar har också tillåtelse att få göra fel, till en viss nivå givetvis. Det är genom felen man lär sig och det är då saker och ting utvecklas. Om någon gör ett fel kommer generellt ingen bli utskälld eller bannlyst. Det kan finnas undantag beroende på hur allvarligt det är, men i de flesta fall så ser vi till att felet blir en lärdom och därefter går man vidare. Det viktiga är att man inte gör om det. Vissa spelare har svårt att se det ur detta perspektiv, utan förväntar sig att moderatorn är mer eller mindre felfri. Precis som alla människor så måste man trilla några gånger innan man kan gå. Och även de som kan gå trillar ibland.

Rekrytering

Man kan bli en del av Kottcrafts personal genom att söka då det finns ett öppet ansökningsformulär. Det är i regel enda gången man kan söka. Ledningen kan i enstaka fall och om det är motiverat välja att direktrekrytera någon. All öppen rekrytering informeras i forumet.

En personalmedlem bör drivas av att man tycker om att på något sätt skapa eller bidra till en bra spelplats som fungerar för så många som möjligt, och att skapa ordning och struktur. Detta är i flera fall en utmaning. Därför finns det olika personalmedlemmar med olika bakgrund, åldrar och kompetenser. Ingen kan allt, men tillsammans byggs en organisation upp som ska kunna möta det mesta. En personalmedlem måste också gilla att man utvecklas som person, även inom det man tycker är svårt eller jobbigt. Man är oftast ny och okunnig i början, men med tiden kan växa och lära sig många saker, och det är under den resan man också växer och får erfarenhet.

Som personalmedlem är man också väldigt utsatt och man blir lätt anklagad för att ha gjort fel eller fattat fel beslut. Detta måste man klara hantera och förstå att man kan inte tillgodose alla spelares behov eller önskemål. Därför är uttagningen till Kottcrafts personal ganska svår.

Det går inte att tjata sig till en rank på Kottcraft. Gör man det har man inte förstått orsaken till varför vi har uttagningar och hur en organisation byggs genom urval av bäst lämpade.