Logga in

För att logga in på hemsidan, gå in på servern och skriv /login i chatten. Klicka sedan på texten som dyker upp.

58 inloggade spelare

Statsskatt – det städer betalar

Städer betalar 4 minemynt per markbit ("chunk") och dag i skatt till staten. Det innebär att det kostar 4 minemynt i skatt per markbit som man övertar med hjälp av /city claim eller /city buy outpost.

Den skatt som städer betalar till staten kallas för statsskatt (till skillnad från det ovan nämnda stadsskatt) och den skatten dras från varje stad efter att staden har samlat in stadsskatt från sina medlemmar, enligt principerna ovan. Statsskatten baseras endast på hur många markbitar staden har när skatterna dras.

Vill man minska statsskatten i en stad kan man ta bort markbitar från staden med kommandot /city unclaim.