Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Fängelser

Fängelser är mark och byggnader som bannlysta spelare hamnar i under tiden de är bannlysta. Det går inte att komma ut från fängelset, men det går att upphålla sig i sin cell, dock utan möjlighet att kunna prata eller chatta på vår chattkanal.

Detta betyder inte att exempelvis borgmästare eller assistenter kan sätta folk i fängelse även om det finns fängelse i deras stad. Vilka som hamnar i fängelse bestäms av moderatorerna genom att de bannlyser. Den som blir bannlyst kan hamna i vilket fängelse som helst, så länge det har blivit godkänt av fängelsedirektören. När någon blir bannlyst väljer servern ett fängelse med minst en ledig cell helt slumpmässigt och sedan väljs en slumpmässig ledig cell i det fängelset. Moderatorerna har inte möjlighet att påverka i vilket fängelse eller i vilken cell en bannlyst spelare blir placerad.

Att få sitt fängelse godkänt av fängelsedirektören är alltså en nyckel i det hela; har man inte fått sitt fängelse godkänt kommer det inte heller placeras några fångar där.

Fängelsedirektör

Staten har en fängelsedirektör (FD) och fängelsedirektören är den som bestämmer kring krav och regler men även utseende för hur ett fängelse måste se ut. Syftet med detta är att ett fängelse inte ska bestå av lite jord och sten. Vi vill ha någorlunda fina moderna fängelser på Kottcraft. Fängelsedirektören är den som godkänner och ansvarar över statens fängelser.

Regler för stadsfängelser

Det finns ingen exakt definition av vad det innebär att en byggnad är lämplig som fängelse, men följande byggnadsnormer fungerar som riktlinjer och ett fängelse som inte uppfyller dem kommer sannolikt inte att godkännas. Vill man ha inspiration till hur man kan designa ett fängelse är det fritt fram att besöka Tantofängelset i Tantolunden och fängelset i Zimbatown.

 • Fängelset får ej byggas i nether eller the end.
 • Max ett fängelse per stad. Det får inte finnas ett fängelse sedan tidigare i staden.
 • Fängelset måste stå på en egen, dedikerad tomt. Tomten ska täcka hela fängelsebyggnaden.
 • Varje cell måste vara isolerad från varje annan cell. Det ska inte vara möjligt att gå mellan celler.
 • Varje cell måste ha en stängd dörr av järn, och varje dörr ska leda ut till ett allmänt utrymme.
 • Vid varje cell ska det på utsidan finnas en tom skylt och en spak.
 • Cellerna får inte vara mindre än 3×3 block, och de får inte vara större än 10×10 block. Höjden får inte understiga 4 block.
 • Det får inte finnas en riktig säng i cellen då spawn punkten kan placeras i cellen om man sover. Tips är att man gör en fake säng av slabs och mattor.
 • Det ska inte vara möjligt att lämna en cell annat än genom järndörren.
 • Alla celler ska hålla en jämförbart lik standard. Det får förekomma små variationer, men ingen cell ska avvika för mycket från någon annan.
 • Antalet celler som är tillåtet baseras på stadens invånare. Se tabellen nedan. Det är möjligt att få dispens för att kunna ha fler än 40 celler, men det kräver i regel att det är en stor stad med flera hundra medlemmar, att det finns en bra design och att tomten är anpassad för en större byggnad. Det är fängelsedirektören som hanterar och ger sådan dispens.
 • Det ska finnas en mur som är runt fängelset. Muren ska bestå utav hårt material såsom sten eller betong. Man ska också kunna gå runt fängelsets byggnad så tänk på att ha minst 3 block mellan fängelsets huvudbyggnad och muren. Muren ska också vara minst 3 block hög.
 • Det ska finnas en mottagning för besökare. Det inkluderar ett väntrum.
 • Det ska finnas minst ett vakttorn på 5 block över det översta blocket på huvudbyggnaden.
 • Ett mötesrum ska finnas tillgängligt när man besöker fängelsekunden.
 • En matsal ska finnas där de fängslade äter.

 

Antal medlemmar i staden Max antal celler
20 eller färre 5
21-40 10
41-80 20
81-160 30
161 eller fler 40

Man kan också ansöka om att få fler celler när man har uppnått antalet spelare i staden


Vad får man tillbaka?

Vi förstår att det kan krävas en hel del tid och resurser för att bygga ett fängelse, och det vore ju i sammanhanget lite tragiskt om man då inte fick något tillbaka. Därför kommer staten dela ut minemynt i kompensation. Denna kompensation är vårt tack för att vi får låna ert fängelse när vi behöver bannlysa spelare, och kompensationen finns i två varianter:
• 50 minemynt varje gång en spelare fängslas i ett av staden ägt fängelse.
• 50 minemynt för varje spelare som är fängslad i ett av staden ägt fängelse vid midnatt, alltså när skatten dras.
Det innebär att man alltid får åtminstone någonting för varje spelare som blir placerad i stadens fängelse, även om bannlysningen går ut innan skatternas dras nästa gång.

Tomten kommer låsas

Om en ansökan skickas in och en byggnad anses vara lämplig som fängelse kommer den att låsas. Det innebär att ingen förutom staten kommer kunna ändra om, modifiera, bygga till eller på annat sätt röra den tomten. Tänk därför efter väldigt noga var fängelset placeras, så att det inte ställer till problem när staden kanske växer eller dylikt, i framtiden. Tänk också på att om ni skapar en teleporteringspunkt till fängelset, skapa den utanför ploten som fängelset ligger på. I annat fall kommer ingen att kunna teleportera sig dit eftersom alla rättigheter är borttagna.

Hur ansöker man?

Som borgmästare i en stad kan man ansöka om att få ett stadsfängelse genom att fylla i ett ansökningsformulär. Ansökan görs efter det att fängelset är färdigbyggt.

Ansökan om fängelse