Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

För medlemmar i städer

/city block Slår på eller inaktiverar blockdataläget.
/city block sidnummer Växlar mellan sidor i blockdataläget.
/city go Visar vilka teleporteringspunkter som finns inom staden.
/city go namn Teleporterar dig till en av stadens teleporteringspunkter.
/city helpop meddelande Skickar ett meddelande till inloggade inbjudare, assistenter, vice borgmästare och borgmästare.
/city leave stadsnamn Lämnar staden och lämnar tillbaka alla tomter du äger i staden.
/city spawn Teleporterar dig till stadens startpunkt.
/homecity Väljer vilken stad som ska vara din huvudstad.
/plot buy Köper en tomt som är till salu.
/plot leave Lämnar tillbaka en tomt som du äger till staden.
/plot market pris Lägger ut en av dina tomter på marknaden till försäljning.
/plot market - Drar tillbaka en av dina tomter från marknaden.
/plot perm Visar vilka som har vilka rättigheter på en tomt.
/plot perm members ändring Modifierar rättighetsflaggor för en spelare eller en grupp, på en tomt du äger. Läs mer »
/plot perm outsiders ändring
/plot perm spelare ändring
/plot perm - Återställer rättighetflaggorna på en tomt du äger.
/plot set name namn Ändrar namnet på en tomt du äger.
/plot set name - Tar bort namnet på en tomt du äger.
/plot set owner spelare Ge bort ägarskap på en tomt du äger.
/plot set owner - Ger tillbaka en tomt du äger till staden.
/plot share spelare Delar en tomt du äger med en annan spelare. Se även /plot perm.
/plot toggle mobs Aktiverar/inaktiverar monster på en tomt du äger.