Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

19 inloggade spelare

Hantering av kistor

Kistor i Minecraft är användbara i många situationer – nedan kan du läsa om hur man använder sig av dem på Kottcraft.

Information om kistor

Du kan få information om vem som låst kistan och koordinater genom att använda kommandot

/chest info 

och sedan högerklicka på kistan med en pinne. Det går även bra att ange ett antal efter kommandot om det är flera kistor man vill få information om.

Låsning av kistor

Sedan en bra tid tillbaka så låses en kista till spelaren per automatik när man placerar den på marken, oavsett var du befinner dig. För att låsa upp en kista så högerklickar man på den med en pinne. När kistan är upplåst kan andra spelare komma åt innehållet lite beroende på om den står i en stad eller i naturen. Står det en olåst kista i naturen kan vem som helst öppna den.

Dela kistor

Ibland kan man behöva dela en eller flera kistor med andra spelare så man kan mer effektivt lagra och sortera innehållet när man är flera som exemeplvis delar på en tomt eller ett bygge. Dela en kista med hjälp av kommandot

/chest share spelare

och högerklicka på kistan med en pinne. Rör det sig om fler än en kista man vill dela till samma spelare anger man antalet kistor som ska delas efter spelarnamnet i kommandot.

Lås kistor åt andra spelare

Det går även att låsa kistor åt andra spelare genom att göra följande.

  1. Välj en kista som du vill låsa åt någon annan spelare.
  2. Se till att kistan är olåst genom att högerklicka på den med en pinne.
  3. Använd sedan kommandot
/chest give spelare

och högerkicka på kistan med en pinne. Precis som när man delar kistor, kan man även här ange ett antal för så många kistor man vill låsa efter spelarnamnet.

Arkivera kistor – föremålsbanken

Varje spelare har en så kallad föremålsbank. Det innebär att man kan skicka innehåll från en kista till sitt eget eller en annan spelares föremålsbank. Man kan sedan hämta de arkiverade föremålen direkt till sitt inventory.
En annan fördel är att du som innehar antingen ranken borgmästare, vice borgmästare eller assistent i en stad kan arkivera låsta kistor i samband med att ni ska rensa en tomt eller bygga om. När du har arkiverat en kista blir kistan automatiskt olåst och du kan på så sätt ta bort den – något som inte är möjligt med låsta kistor.
Observera! Att göra detta innebär att ni först ser till att ni följer reglerna kring rivning av andra spelares tomter.

För att skicka innehåll eller arkivera en låst kistas innehåll till en annan spelare, gör följande.

  1. Välj en eller flera redan låsta kistor, om du har rivit någon annans byggnad behöver du sätta ut en eller flera nya kistor och fylla de med de föremål du fått från rivningen.
  2. Se till att kistan är låst till spelaren som ska ta emot innehållet (se ovanstående stycke om att låsa kistor åt andra spelare).
  3. Skriv till sist
/chest archive

och högerklicka på kistan med en pinne

Rör det sig om flera kistor så kan man, som tidigare, ange ett antal efter kommadot ovan. Om allt har gått rätt till bör du nu ha en eller flera olåsta och tomma kistor – som du med någon av rankerna assistent, vice borgmästare eller borgmästare i en stad dessutom kan ta bort.

Hämta föremål från föremålsbanken

Har du som spelare fått föremål skickade till dig genom arkivering enligt ovanstående punkt, så kan man hämta de direkt till sitt inventory.
Använd kommandot

/chest claim

för att hämta ut föremål från din föremålsbank.

Det går tyvärr inte att få föremålen skickade direkt till dina kistor utan allt hamnar i ditt inventory beroende på hur mycket plats du har. Är det mycket som ska hämtas kan du få hämta i flera omgångar. Det finns även tillfällen där du genom en händelse, t.ex. olaga mord, kan ha fått föremål i föremålsbanken från en moderator – de föremålen hämtas också ut med samma kommando.