Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

16 inloggade spelare

Byggnader

En sida som ger mer information om reglerna i avsnittet för byggnader och andra konstruktioner.

4.1 Skadegörelse

Om man förstör mark precis utanför en stad kan även detta ses som skadegörelse.

Undantag är smala pelare av lågt värde. Exempelvis en pelare av jord, kullersten eller sand

Ersättning vid skadegörelse i naturen.  Har skadan gjorts på oskyddad mark så kan ägaren inte förvänta sig att få ut någon ersättning.

4.2 Olaga ingenjörsarbete

Farmer med stegar/klätterväxter: Att använda stegar/klätterväxter vid kanter i farmer för att hindra att undgå entity-cramming är förbjudet. 

Nedervårtsfarm: Det är okej att skörda alla nedervårtorna i en farm samtidigt med hjälp av vattenhinkar i en dispenser som aktiveras med en spak eller en knapp.

Guldfarm: Får byggas, men max 8820 portalblock får användas per farm(Exempelvis 20 st 23x23 stora obsidianportaler). Två farmer får inte ligga så pass nära varandra att de kan aktiveras samtidigt av bara en spelare. Detta innebär i praktiken minst 100 blocks avstånd, gärna mer.

Guardianfarm: Får byggas. Men golvet får inte bestå av enbart hoppers, och guardians måste dö direkt. Det är inte okej att samla upp dem till en jättestor hög.

Sköldpaddsfarmer: Finner moderatorer en farm/ett område som inte följer regeln (10 st inom en 16x16 blocks område) så kommer farmen att rivas och ägaren får ingen ersättning. Om området är större så ska sköldpaddorna kunna röra sig fritt inom området.

Spindelfarmer: Får ej utformas enbart för XP, detta innebär att de inte får konstrueras så att spindlar kan samlas upp på en plats utan att dö "förr eller senare". Lämplig konstruktion kan exempelvis bygga på vatten och magmablock. Det är ok att samla XP genom att döda själv, men de spindlar man inte dödar måste gå vidare och automatiskt dö.

Shulkerfarmer: Fungerar ej då breedingen är avstängd.

4.4 Olaga penningverksamhet

Ränta är ett begrepp som kan vara klurigt att förstå, speciellt om man är yngre.  Vi kan enkelt säga att det finns två typer av ränta. Nominell ränta och ränta i form av en uppläggningsavgift. Nominell ränta är förbjudet, medans en uppläggningsavgift kan vara tillåten. De olika typerna förklaras mer här under, och exempel på vad som är tillåtet och inte finns i slutet.

Nominell ränta: Det är en avgift som betalas med ett jämnt intervall. Vanligtvis är det en procentuell summa av det resterande lånet som betalas varje gång. Nackdelen med den här typen av ränta är att det är oklart hur mycket man måste betala tillbaka, då kostnaden för lånet ökar med tiden. Eftersom det kan vara svårt för alla att förstå, så har vi valt att förbjuda det helt.

Uppläggningsavgift:  Det är en fast engångskostnad för lånet. Den totala summan som återbetalas för lånet kommer därmed inte att förändras med tiden. Det är viktigt att uppläggningsavgiften inte är oskäligt hög.

Exempel på vad som inte är tillåtet:
   - Du får låna min pickaxe, och så får du betala 100mm extra för varje dag som går tills dess att jag får tillbaka den.
   - Du får låna 1000mm om du betalar tillbaka samma belopp med 100% ränta på daglig basis.

Exempel på vad som kan vara rimligt:
   - Du får låna min pickaxe, om du betalar mig 100mm och lämnar tillbaka den inom en månad.
   - Du kan få låna 50 000mm, om du betalar tillbaka det + 5000mm inom en månad.

4.5 Olaga flygmaskiner

Det är endast tillåtet att bygga maskiner (flygmaskiner) i kontrollerade former om de följer vissa kriterier:

- Maskinen ska ha stopblock i form av obsidian eller ugn vid både start och stop.
- Maskinen får endast byggas på stadsmark och på en för maskinen avsedd tomt.
- Hela maskinens färdväg ska vara överskådlig för spelaren (man måste alltså kunna se hela vägen emellan start och stop).
- Maskinen får inte kunna förändra sin egen flygriktning, inte heller ha förmågan att göra så med spelares inblandning via t.ex ett knapptryck.

Moderatorer har när som helst rätt att ta sönder en maskin som de anser kan utgöra ett hot mot någon byggnad på servern eller på andra sätt går emot ovan riktlinjer. Moderatorn har heller ingen skyldighet att ge tillbaka material från en maskin som anses bryta mot regeln.