Logga in

För att logga in på hemsidan, gå in på servern och skriv /login i chatten. Klicka sedan på texten som dyker upp.

16 inloggade spelare

Byggnader

En sida som ger mer information om reglerna i avsnittet för byggnader och andra konstruktioner.

4.1 Skadegörelse

Om man förstör mark precis utanför en stad kan även detta ses som skadegörelse.

Undantag är smala pelare av lågt värde. Exempelvis en pelare av jord, kullersten eller sand

Ersättning vid skadegörelse i naturen.  Har skadan gjorts på oskyddad mark så kan ägaren inte förvänta sig att få ut någon ersättning.

4.2 Olaga ingenjörsarbete

Farmer med stegar: Att använda stegar vid kanter i farmer för att hindra att ungå entity-cramming är förbjudet. 

Max antal tillåtna hoppers:  Totalt får det finnas  300 st hoppers inom en radie på 100 block. Det är inte kopplat till per spelare utan en yta.

Nedervårtsfarm:
Det är okej att skörda alla nedervårtorna i en farm samtidigt med hjälp av vattenhinkar i en dispenser som aktiveras med en spak eller en knapp.

Järnfarm:
 Fungerar ej på servern på grund av att villagers inte förökar sig.

Guldfarm: Får byggas, men max 8820 portalblock får användas per farm(Exempelvis 20 st 23x23 stora obsidianportaler). Två farmer får inte ligga så pass nära varandra att de kan aktiveras samtidigt av bara en spelare.

Guardianfarm: Får byggas. Men golvet får inte bestå av enbart hoppers, och guardians måste dö direkt. Det är inte okej att samla upp dem till en jättestor hög.

4.4 Olaga verksamhet

Ränta är ett begrepp som kan vara klurigt att förstå, speciellt om man är yngre. Därför är det förbjudet att bedriva verksamhet, eller sluta överenskommelser som inkluderar någon form av ränta. Även om man inte använder begreppet ränta, utan uttrycker det på ett annat sätt, så är det fortfarande förbjudet.

Exempel på vad som inte är okej:
   - Du får låna min pickaxe, och så får du betala 100mm extra för varje dag som går tills dess att jag får tillbaka den.
   - Du får låna 1000mm om du betalar tillbaka samma belopp med 100% ränta på daglig basis.

Exempel på vad som är okej:
   - Du får låna min pickaxe, om du betalar mig 100mm och lämnar tillbaka den inom en månad.
   - Du kan få låna 1000mm, om du ger mig 1200mm inom en vecka.