Logga in

För att logga in på hemsidan, gå in på servern och skriv /login i chatten. Klicka sedan på texten som dyker upp.

17 inloggade spelare

Skapa och driva en egen stad

Ett alternativ om man inte vill gå med i en existerande stad är att skapa en ny. Skapar man en ny stad blir man borgmästare i staden och får en mer övergripande kontroll än om man skulle varit en vanlig medlem. Att äga en stad innebär också ökat ansvar, särskilt när det gäller att upprätthålla en god ekonomi.

När man äger en stad kan man själv bestämma om den ska vara öppen för alla eller om alla nya medlemmar ska behöva bli inbjudna för att kunna gå med. För att underlätta det dagliga arbetet kan man utse assistenter som delar på arbetsuppgifterna inom staden.

1. Viktigt att tänka på

  • Det är bra om man har några kompisar som vill vara med när man startar en ny stad, i alla fall 3-4 personer. Att driva en stad helt ensam är mycket tidskrävande.
  • Om man har skapat en stad måste man se till att det finns pengar i dess stadskassa. Gör man inte det finns risken att staden inte kan betala statsskatten, vilket kan resultera i att staden går under. Information om vad stadskassan är och hur den fungerar finns under rubriken Underhåll din stad, längre ned på den här sidan.

2. Att starta en stad

För att starta en ny stad behöver man först hitta en lämplig plats att starta den på. Om man har svårt att hitta en bra plats kan man få mycket inspiration genom att ta tåget och hoppa av vid en station som man inte tidigare har besökt. Det går även bra att använda kartan för att hitta en lämplig plats. Undvik att starta en stad i närheten av en annan stad. Det kan nämligen begränsa möjligheterna för båda städer att växa i framtiden.

2.1 Minsta avstånd från andra städer

Det finns en gräns på minst 1000 block från en annan stads centrum. Samt så är det minst 600 block från en annan stads mark.

När man har hittar en ledig plats i naturen använder man kommandot /city new för att skapa den nya staden. Att skapa en stad kostar 100 000 minemynt, men av dessa går 50 000 minemynt till den nya stadens stadskassa. De 50 000 är inte till för att sätta i egna plånboken och handlar häftiga svärd utan för att driva staden, köpa markbitar och betala statsskatt.

/city new namn-på-stad

När staden är skapad kan man bjuda in framtida medlemmar med detta kommando:

/city invite namn-på-spelare

2.2 Stadsnamn

Det stadsnamn man väljer måste följa regelverket §4.2. Samt är namnet låst i 30 dagar, innan man har möjlighet att byta det. Det gäller alla gånger man byter namn, så var noga med att sätta ett namn som ni är nöjda med.

3. Underhåll din stad

När man äger en stad kommer det per automatik med en del ansvar, där det främst handlar om att se till att man kan betala för stadens utgifter. För att en stad ska kunna existera måste den betala in skatt till staten, den så kallade statsskatten. Statsskatten dras automatiskt varje dag och baseras på stadens storlek. Exakt hur statsskatten bestäms finns beskrivet här, men om man bara vill se det totala beloppet som staden betalar i statsskatt kan man att skriva:

/city info namn-på-stad

...och titta på fältet för statsskatt.

3.1 Sätt skattesats

För att kunna få in pengar till stadskassan kan man som borgmästare sätta en skattesats, som bestämmer hur mycket varje medlem ska betala i skatt. Det går även bra att manuellt tillföra pengar till stadskassan, precis som det går bra att ta ut pengar därifrån.

Använd det här kommandot för att bestämma hur mycket, i procent, varje medlem ska betala i skatt:

/city set tax skatt-i-procent

Här är ett exempel som gör att alla medlemmar i staden betalar 5 procent av sin förmögenhet i skatt, varje dag:

/city set tax 5

Sätt in respektive ta ut pengar från stadskassan:

/city bank +belopp
/city bank -belopp anledning
3.2. OBS OBS OBS - Om staden har fler än 9 medlemmar: Tänk på att pengarna i stadskassan INTE är borgmästarens egna, utan de tillhör staden. Du som har åtkomst till stadens pengar kan bli bannlyst om du tar ut pengar till dig själv, OAVSETT om det är du som satt in dem. Det betyder att om staden exempelvis har 40 medlemmar och tjänat ihop flera tusen minemynt till stadskassan så får man som borgmästare eller annan rank inte ta de pengarna och använda dem för privata saker. Det innebär även att man inte får tömma stadskassan och sedan lämna staden om man exempelvis vill starta en ny stad eller gå med i en annan. Generellt talat: pengarna som sätts in i stadens konto tillhör staden, och är till för att staden ska må bra och att man ska kunna bygga saker som gynnar staden och dess medlemmar.

4. Vad händer om skatten inte kan betalas?

Sammanfattningsvis kan det leda till att staden går under. Detaljerad information om det finns under rubrikerna Ekonomi -> Skatter i innehållsförteckningen.

5. Utöka staden så att den blir större

När en stad skapas har den från början en markbit, vars storlek är 16*16 block. För att göra staden större tar man som borgmästare eller assistent och går utanför staden, tills att man ser Natur  i rutan till höger. När man står precis utanför staden kan man överta ("claima") en markbit ("chunk") till staden med detta kommando:

/city claim

Det kostar pengar att skaffa mer mark
Om den oskyddade marken man står på ligger i direkt anslutning (bredvid) en markbit som redan ingår i staden kommer den att övertas ("claimas") och tillhöra staden.
Att överta en markbit kostar 500 minemynt, som dras från stadskassan. Har man inte pengar i stadkassan kan man fylla på med detta kommando:

/city bank +belopp

Läs mer om stadsmark och markbitar

6. Skapa tomter i en stad

Denna information finns delvis tillgänglig som ett videoklipp.

En stad består av ett antal markbitar, där storleken på varje markbit alltid är 16*16 block. När en markbit blir övertagen ("claimad") blir den ägd av staden, men det blir ingen tomt där direkt. Marken som tillhör staden, men som inte är någon tomt, kan endast stadens assistenter och borgmästare bygga och riva på. För att göra tomt markerar man ut den blivande tomtens hörn med en pinne. När markeringen är skapad behöver man även skapa en höjd och ett djup på tomten, något som man enklast gör via /plot expand. Det kommandot gör att tomten sträcker sig från berggrunden till himlen.

Om man i stället vill kontrollera höjden eller djupet på tomten kan man justera tomtens höjd respektive djup med dessa kommandon:

/plot expand antal-block up
/plot expand antal-block down

När alla mått är klara är det dags att skapa tomten vilket man gör via /plot new. Det markerade området blir då en tomt. För att en spelare ska kunna bosätta sig på tomten behöver den säljas. Tomten läggs ut på marknaden, och blir köpbar, genom detta kommando:

/plot market pris

En medlem i staden kan köpa en tomt som är till salu genom att ställa sig på den och skriva /plot buy. Om man som borgmästare eller assistent vid ett senare skede vill dra tillbaka en tomt från marknaden, så att den inte längre kan köpas, använder man detta kommando:

/plot market -