Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

13 inloggade spelare

Rättighetsflaggor

Denna information finns delvis tillgänglig som ett videoklipp.

Att kunna styra över vem som får göra vad i ens stad är något som kan vara viktigt både för stora och för små städer. För att kunna möta det behovet finns det på Kottcraft tre typer av mark, där man på två av marktyperna kan ställa in så kallade rättighetsflaggor.

 • Natur – detta kallas även för vildmark och innefattar all mark som ligger utanför städer. Här har alla fullständiga rättigheter.
 • Stadsmark detta är mark som ägs av en stad, men som inte är en del av någon tomt.
 • Tomter – ligger inuti/på stadsmark, och är som mindre markområden. Kan vara ägd av en spelare, men måste inte nödvändigtvis vara det.

Tillgängliga rättighetsflaggor

För att kunna bestämma vem som ska få göra vad på stadsmark och tomter använder man som tidigare nämnt rättighetsflaggor. En rättighetsflagga är en enskild bokstav, och endast de spelare som har en viss rättighetsflagga kan göra det som rättighetsflaggan står för. Följande rättighetsflaggor finns att tillgå:

Rättighetsflagga Beskrivning av rättigheter
a
animal
 • Rida på hästar och lamor
 • Skada och/eller döda vänliga djur
 • Mjölka kor
 • Använda koppel på djur
 • Plocka upp fiskar från vatten med hinkar
b
build
 • Ta bort block, tavlor, föremålsramar och gruvvagnar
 • Placera block, tavlor, föremålsramar, vatten, lava, båtar, rustningsställ och gruvvagnar
 • Ändra lägen för rödstensrepeterare och -komparerare
 • Ändra om i rustningsställ
 • Plocka upp lava och vatten med hinkar
 • Ändra innehåll i blomkrukor
 • Hoppa sönder sköldpaddeägg
 • Använda benmjöl
 • Färga text på skyltar
 • Plocka olika bär från buskar
 • Skapa och uppdatera kartor
 • Ta en bok ur en läspulpet
 • Ändra ton i ett notblock
 • /buy go
c
container
 • Öppna kistor och dubbelkistor
 • Öppna fällkistor
 • Öppna tunnor
 • Nyttja ugnar
 • Öppna hoppare
 • Öppna automater
 • Öppna fyrar
 • Öppna droppare
 • Nyttja stenskärare
 • Nyttja masugnar
 • Nyttja kartografbord
 • Öppna komposter
 • Nyttja rökugnar
 • Nyttja slipstenar
 • Nyttja vävstolar
 • Använda bryggställ
 • Ta lava eller vatten ifrån en kittel
e
enderpearl/elytra
 • Kasta enderpärlor
 • Flyga med elytra
 • Kasta treuddar
 • Kunna teleportera sig till platsen med körfrukt
f
frame
 • Rotera föremål i föremålsramar
g
go
 • Teleportera sig till platsen via en teleporteringspunkt
h home
 • Rätt att sätta och använda hem.
j
jukebox
 • Byta skivor i jukeboxar
r
repair
 • Använda städ
s
switch
 • Använda tryckplattor
 • Använda dörrar
 • Använda spakar
 • Använda knappar

Observera: Trätryckplattor och träknappar kan man alltid använda, även utan rättighetsflaggan +s.

t
teleport
 • Kunna /tpa till platsen
 • Kunna /back'a tillbaka till platsen
 • Kunna teleportera till platsen via en netherportal
v villager
 • Byteshandla med bybor
 • Byteshandla med vandrande byteshandlare

Kommandon för rättigheter på stadsmark

För att modifiera rättighetsflaggor används kommandot /city perm. Här är dess syntax:

/city perm members ändring
/city perm outsiders ändring
/city perm spelare ändring

Som man ser i syntaxen ovan finns det två stycken grupper:

 • members – stadens medlemmar
 • outsiders – alla på servern; både de som är medlemmar i staden och de som inte är det

Utöver grupperna kan man även ändra rättigheter för enskilda spelare. På så sätt kan man ge rättighetsflaggor till enskilda spelare, och det spelar ingen roll om de är medlemmar i staden eller inte.

Den tredje parametern, ändring, bestämmer vilka rättighetsflaggor som gruppen (members eller outsiders) ska få. Man anger ett plus- eller minustecken framför den rättighetsflagga man till lägga till eller ta bort. Här är ett exempel på hur man lägger till s (switch) för stadens medlemmar:

/city perm members +s

Här är några fler exempel:

/city perm members -a Tar bort -a (animals) för stadsmedlemmar på stadsmarken.
/city perm members +s-a Lägger till +s (switch) och tar bort -a (animals) samtidigt.
/city perm members +sb-a Lägger till +s (switch) och +b (build), samtidigt som man tar bort -a (animals).
/city perm members +sb-a+j Lägger till +s (switch) och +b (build), samtidigt som man tar bort -a (animals) och lägger till +j (jukebox).
/city perm members +sbj-a Samma sak som i föregående exempel.
/city perm members +b-b Tar bort -b (build) på stadsmarken.
/city perm members -b+b Lägger till +b (build) på stadsmarken.


Det finns även en rättighetsflagga som ger alla rättighetflaggor, asterisken (*). Skriver man exempelvis +* blir det alltså samma sak som att skriva +abcegjrst. Här är några exempel:

/city perm members +* Ger stadsmedlemmarna +* (fullständiga rättigheter) på stadsmarken.
/city perm members +*-j Ger stadsmedlemmarna +* (fullständiga rättigheter) på stadsmarken, och tar sedan bort -j (jukebox).
/city perm members -j+* Ger stadsmedlemmarna +* (fullständiga rättigheter) på stadsmarken, eftersom -j (jukebox) ligger före asterisken (*).

Kommandon för rättigheter på tomter

För att hantera rättighetsflaggor på tomter använder man /plot perm i stället för /city perm. Så här:

/plot perm members ändring
/plot perm outsiders ändring
/plot perm spelare ändring

Här är ett exempel på hur man kan ge alla rättighetsflaggor till vår vän Kottizen på en tomt som man äger:

/plot perm kottizen +*

Dela en tomt med en annan spelare

Det finns även kommando som kan användas för att på ett enklare sätt tilldela eller ta bort alla rättighetsflaggor för en enskild spelare på en tomt. Kommandot är:

/plot share spelare

Om en spelare inte har någon rättighetsflagga alls på tomten i fråga kommer spelaren tilldelas alla rättighetsflaggor. Har spelaren en eller flera rättighetsflaggor på den aktuella tomten plockas i stället alla rättighetsflaggor för den spelaren bort.