Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

14 inloggade spelare

Avstängd tills vidare

Förutom att man på grund av regelbrott kan bli bannlyst från Kottcraft går det även att bli avstängd. Det finns några skillnader mellan att vara bannlyst och att vara avstängd, varav de viktigaste följer.

  • Bannlysningar har alltid ett utgångsdatum medan avstängningar gäller till dess att de manuellt plockas bort.
  • En avstängning grundar sig väldigt sällan på ett brott mot någon av Kottcrafts regler.
  • Blir man bannlyst har man rätt att, en gång per bannlysning, överklaga i supporten. Som avstängd har man inte någon rätt att överklaga, även om man i vissa fall ändå har möjlighet att ifrågasätta avstängningen.
  • Andra spelare kan inte se om någon är avstängd, medan det alltid går att se om någon är bannlyst med kommandot /player.
  • Bannlysningar är en typ av straff man kan få om man har begått regelbrott, medan avstängningar inte är att betrakta som straff.
  • Som avstängd spelare kan man inte logga in på servern över huvud taget. Är man bannlyst kan man oftast logga in, men endast till den fängelsecell man har placerats i.

Skäl för avstängning

Avstängningar används endast under speciella omständigheter, och det är väldigt få spelare som blir avstängda. Även om man begår upprepade regelbrott är det mycket troligare att man blir bannlyst på nytt än att man blir avstängd. För att bli avstängd kan man exempelvis ha

  • gjort sig skyldig till lagbrott på eller kring Kottcraft,
  • på något sätt tillfogat Kottcraft eller Kottnet AB skada eller hotat om det,
  • allvarligt eller systematiskt hotat spelare eller moderatorer, eller
  • fått sitt konto olovligen övertaget ("hackat").

Avstängning på grund av olämpligt namn

Vanligtvis riktar sig avstängningar mot enskilda spelarkonton, vilket innebär att man fortsätter vara avstängd även om man byter namn på sitt konto. I en del fall är det dock själva namnet som anses vara olämpligt, och inte kontot eller personen som innehar kontot. Om någon loggar in på servern med ett opassande namn kan själva namnet bli avstängt. Det innebär att inget konto med det namnet kan logga in på servern, men själva kontot i sig är inte avstängt.

Har man blivit avstängd på grund av sitt namn räcker det med att logga in på Mojangs hemsida och ändra sitt namn till något som är tillåtet, så kan man efter det logga in på servern igen.