Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

13 inloggade spelare

Skapa, sälj och hyr ut tomter

Om man driver en stad är det vanligt att man vill låta stadens medlemmar köpa och bostätta sig på tomter. Den här sidan går igenom hur man skapar tomter och hur man kan låta stadens medlemmar använda dem.

Skapa tomter

Denna information finns delvis tillgänglig som ett videoklipp.

En stad består av ett antal markbitar, där storleken på varje markbit alltid är 16×16 block. När en markbit blir övertagen ("claimad") blir den ägd av staden, men det blir ingen tomt där direkt. Marken som tillhör staden, men som inte är någon tomt, kan endast stadens assistenter och borgmästare bygga och riva på. För att göra tomt markerar man ut den blivande tomtens hörn med en pinne. När markeringen är skapad behöver man även skapa en höjd och ett djup på tomten, något som man enklast gör via /plot expand. Det kommandot gör att tomten sträcker sig från berggrunden till himlen.

Om man i stället vill kontrollera höjden eller djupet på tomten kan man justera tomtens höjd respektive djup med dessa kommandon:

/plot expand antal-block up
/plot expand antal-block down

När alla mått är klara är det dags att skapa tomten. Det görs med något av de två kommandona nedan, beroende på om man vill ge tomten ett namn eller inte. Om man inte ger tomten ett namn får den ett förbestämt tomtnummer, så att den ändå går att särskilja från andra tomter.

/plot new
/plot new tomtnamn

 Det går att ändra namnet på en tomt i efterhand med kommandot /plot set name.

Sälj en tomt

För att en spelare ska kunna bosätta sig på tomten behöver spelaren typiskt sett bli ägare över den. Som assistent, vice borgmästare eller borgmästare kan man bestämma vem som ska äga en tomt med kommandot /plot set owner. Det tvingar dock inte ägaren att betala för tomten, så om man vill ha betalt är det bättre att lägga ut den på marknaden. Det görs med kommandot

/plot market pris

och gör att medlemmar i staden kan köpa tomten genom att ställa sig på den och skriva /plot buy. Om man vid ett senare skede vill dra tillbaka en tomt från marknaden, så att den inte längre kan köpas, använder man detta kommando:

/plot market -

Om en spelare köper en tomt som inte ägs av någon kommer pengarna att tillfalla staden. Skulle det däremot vara så att en tomt redan ägs av en spelare när den är till salu kommer pengarna gå till den spelaren om tomten blir uppköpt.

Hyr ut med tomträtt

Ett alternativ till att sälja en tomt, då man bara får betalt en gång, är att hyra ut den med tomträtt. Det innebär att ägaren betalar en så kallad tomträttsavgäld, en hyra, för att få använda tomten. Tomträttsavgälderna betalas veckovis, vid midnatt mellan söndag och måndag, precis innan det att skatterna dras. För att bestämma tomträttsavgälden för en tomt använder man kommandot

/plot set rent tomträttavgäld

när man står på tomten. Det går inte att ändra tomträttsavgäld på en tomt som redan ägs av någon, utan tomten måste vara utan ägare för att det ska gå igenom. Man kan dock när som helst ta bort tomträttsavgälden. Tänk på att tomträttsavgälden dras varje vecka, så den bör sättas med det i baktanke.

Ägarskap på tomträtter

Det går inte att använda /plot set owner för att tillsätta en ägare på en tomt med tomträtt, utan spelaren måste själv köpa tomten med /plot buy. Man kan däremot fortfarande använda ägarkommandot för att ta bort en ägare från en tomt som är upplåten med tomträtt, men i så fall kommer en hel veckas tomträttsavgäld, en veckas hyra, att betalas tillbaka. Ett undantag är om staden inte har råd att betala tillbaka en veckas tomträttsavgäld;  då går det inte att ta bort ägaren från tomten.

Betalning av tomträttsavgälder

Tomträttsavgälder betalas veckovis i förskott. När man köper en tomt med tomträtt via /plot buy får man dels betala det eventuella pris som tomten kostar och dels den tomträttsavgäld som återstår för den aktuella veckan.

Exempel: Priset på en tomt är 1 000 minemynt och tomträttsavgälden för en vecka är 700 minemynt. Köper man tomten på en fredag kommer man få betala dels priset på 1 000 minemynt och dels 300 minemynt i tomträttsavgäld, eftersom man behöver betala för fredagen, lördagen och söndagen. Totalt 1 300 minemynt. Natten mellan söndag och måndag kommer man få betala 700 minemynt, och den betalningen kommer fortsätta dras så länge man äger tomten.

Varje gång man loggar in på servern kommer man få ett tydligt meddelande i röd text om man har för lite pengar för att betala tomträttsavgälderna nästa gång de dras. Om man inte har råd att betala sin tomträttsavgäld förlorar man ägarskap över den tomten. Tomträttsavgälderna betalas i ordning efter hur dyra de är, med den billigaste först. Det gör att man förlorar så få tomter som möjligt om man inte ont om pengar och inte kan betala för alla sina tomträtter.

Vid förlust av tomt med tomträtt

Kan man inte betala tomträttsavgälden, och där med förlorar äganderätten över tomten, så ska stadens personal placera spelarens tillhörigheter i kistor och arkivera. Det som redan fanns på tomten när den köptes av spelaren behöver inte arkiveras, utan enbart det som spelaren tillfört tomten.