Logga in

För att logga in på hemsidan, gå in på servern och skriv /login i chatten. Klicka sedan på texten som dyker upp.

25 inloggade spelare

För inbjudare i städer

En inbjudare kan göra allt som vanliga stadsmedlemmar kan, och även detta:

/chest archive [antal] Flyttar föremål från en eller flera på stadsmarken låsta kistor till föremålsbanken.
/city invite spelare Bjuder in en spelare till att gå med i staden. Inbjudan är giltig fram till dess att den inbjudna spelaren svarar ja eller nej, eller loggar ut från servern.
/plot market pris Lägger ut en tomt i staden på marknaden till försäljning.
/plot market - Drar tillbaka en av stadens tomter från marknaden.
/plot set name namn Ändrar namnet på en tomt i staden.
/plot set name - Tar bort namnet på en tomt i staden.
/plot set owner spelare Överlåter ägarskap av en tomt till en medlem i staden.
/plot set owner - Gör så att en tomt inte längre ägs av någon medlem.