Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Blockdataläget

Eftersom det är många spelare på Kottcraft har vi valt att spara ned en logg över de flesta block som placeras och tas bort. Loggen är användbar bland annat när en spelare har förstört någonting, men den är också bra när man vill se vem som har byggt något. Förutom moderatorer kan vissa spelare använda det så kallade blockdataläget för att söka i loggen.

Om man misstänker att någon har förstört exempelvis ens hus eller en tågstation är det bra om man själv kan prova att använda blockdataläget innan man anmäler händelsen i supporten.

Vem kan använda blockdataläget?

Av sekretesskäl kan inte alla använda blockdataläget överallt, utan det finns en del begräsningar. Följande lista talar om vem som kan använda det och på vilken plats.

  • Moderatorer kan alltid använda blockdataläget.
  • Tomtägare i städer kan använda blockdataläget på de tomter som de äger.
  • Assistenter, vice borgmästare och borgmästare kan använda blockdataläget överallt i sin stad.

I naturen, utanför städer, är det bara moderatorer som kan använda blockdataläget.

Hur det används

Blockdataläget är något man slår på och av med ett och samma kommando:

/city block

När blockdataläget är aktiverat använder man en pinne eller ett jordblock för att få information om ett block i världen. Pinnen används för att peka på ett existerande block medan jordblocket används när man vill veta något om ett block som inte finns – till exempel där ett block tidigare var placerat. Högerklicka med pinnen eller med jordblocket, så kommer det upp information om den aktuella positionen i chatten.

Information i chatten

Här är ett exempel på hur det kan se ut i chatten efter att man har högerklickat med en pinne eller med ett jordblock:

Varje rad är en borttagning eller en placering, på den position som pinnen eller jordblocket vidrörde. Raderna visar vilken spelare som gjorde det, vilken typ av block det gäller och tidpunkt. Typen av block är antingen grön eller röd. Grön färg betyder att blocket placerades och röd färg betyder att blocket plockades bort.

Om det finns många händelser för en viss plats kan det hända att alla rader inte kan visas samtidigt. Då kan man använda

/city block sidnummer

för att gå mellan de olika sidorna i resultat.

Hur långt sträcker sig historiken?

Loggen av block som har placerats och tagits bort blir snabbt väldigt stor. Det är inte ovanligt med 30-40 miljoner (!) händelser på en månad. På grund av den enorma mängden blockdatahistorik behöver vi ibland rensa i loggen och när vi rensar plockar vi bort den äldsta historiken.

Tidigaste datum för blockdatahistorik: 1 juni 2021