Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

14 inloggade spelare

Minemynt – den virtuella valutan

På Kottcraft finns det en virtuell valuta som kallas för minemynt. Att valutan är virtuell betyder att den endast finns och fungerar inne på Kottcraft. Det går inte att använda den utanför Kottcraft och det går inte heller att köpa eller sälja minemynt för riktiga pengar. När man loggar in på servern för första gången får man 1 000 minemynt i startkapital. Det gör att man förhoppningsvis har råd att köpa en första tomt i en stad så att man kan göra sig hemmastadd, men det räcker förmodligen inte till så mycket mer.

För att se hur mycket minemynt en själv eller någon annan har kan man använda kommandot /balance.

/balance
/balance spelare

Några vägar till rikedom

Det finns många olika sätt att tjäna minemynt och ofta är det bara fantasin (och regelverket!) som sätter gränser för vilka metoder man kan ta till för att öka sitt välstånd. Gemensamt för de flesta typer av sätt att tjäna minemynt på är att de involverar handel, antingen med andra spelare eller med staten. Nedan följer en lista med exempel på hur man kan tjäna minemynt.

  • Sälja föremål till staten i Gallerian (/go gallerian).
  • Sälja föremål till andra spelare.
  • Jobba för en annan spelare eller för en stad.
  • Rösta på servern – ett snabbt sätt att få 1 000 minemynt om dagen. Läs mer »
  • Delta, och vinna, i tävlingar.

Observera att listan ovan endast är exempel och att det förmodligen finns andra sätt att tjäna minemynt på som inte nämns i listan.

Sådant man måste betala

När man är spelare på Kottcraft kan man naturligtvis själv välja om man vill exempelvis vill köpa saker från andra spelare eller inte. Har man ont om minemynt kan det vara en god idé att avstå från att köpa något, likaså om man sparar till något dyrt. Det finns emellertid en del saker som man i regel måste betala, oavsett om man vill det eller inte.

Stadsskatt

Om man bor i en stad kan man utgå från att man måste betala stadsskatt. Det är en summa minemynt som automatiskt dras från ens plånbok varje midnatt och skickas till stadens stadskassa. Även om det finns omständigheter som gör att man inte alltid betalar stadsskatt bör man ändå utgå från att man gör det.

Mer information om stadsskatt

Böter och skadestånd

Om man begår ett regelbrott kan man i vissa fall få betala böter eller skadestånd. Både böter och skadestånd är sådant man är tvungen att betala, men syftet skiljer sig lite åt. Böter är något man betalar som en del av ett straff och de pengarna går till staten. Skadestånd är inte en del av ett straff, utan det är något man betalar som ersättning till någon eller några spelare som har farit illa på grund av det regelbrott man begick. Har man exempelvis olovligen dödat någon och inte har de föremål som offret tappade kan man bli skyldig att betala ett skadestånd som motsvarar föremålens värde.