Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

17 inloggade spelare

Kommunikationskanaler

 En sida som ger mer information om reglerna i avsnittet för kommunikationskanaler.

3.1 Olämpligt språkbruk

I olämpligt språkbruk ingår olämpliga samtalsämnen. Ämnen som kan vara olämpliga på Kottcraft, är exempelvis politik, religion, tobak, droger och ämnen av sexuell karaktär. Var gränsen ligger bestäms av de som modererar chatten vid tillfället. Någonting som kan vara okej vid en tidpunkt, är inte automatiskt okej vid en annan tidpunkt, och vice versa. Är ni osäkra på om det ni vill skriva är okej eller inte, fråga en moderator eller chattvakt om råd. Finns det ingen att fråga och ni är osäkra så är rekommendationen att inte ta upp det alls.

Det är helt okej att prata om saker som inte relaterar kottcraft. Men är det en privat konversation med en kompis så får det gärna hållas till en privat konversation, exempelvis i /msg inne på servern. Är det en privat konversation mellan många parter, så finns det en funktion att aktivera möte på servern, eller gå in i ett eget rum på discord.

Man kan bli bestraffad om det man skriver leder till att andra tolkar det som olämpligt.

3.3 Spam

Till skräpmeddelande kan meddelande som innefattar extremt många meningslösa tecken eller huvudsakligen stora bokstäver tillhöra. Exempel som inte är okej finns nedan.
   - EJGJASDFASLDFKAWELOKFASDKF!!!!"#!"¤!"!
   - VIIIIILL NÅÅÅGON haaaaaaaaaaaaaaaaa en diaaaaaaaaaaaaaaaaaaamant FÖR BARA 10 MINEMYNT!"#!"!
   - SNÄÄÄÄÄÄLLA Ge MiG 10000 MiNeMyNt JaG Är Ny HäR oCh JAg HAR INGA PENGar.

3.4 Marknadsföringsbrott

Om något räknas som en tillåten diskussion eller förbjuden reklam är något moderatorerna gör bedömningar av i varje enskilt fall, men här finns ett par exempel för att tydliggöra var gränsen går.

Tillåtna diskussioner. Följande rader är exempel på sådant som är tillåtet.

- Åh, har du också spelat på Menoxia? Vad roligt! Jag hade en stad där en gång, men sedan kraschade servern och den försvann...
- Kottcraft är den tredje servern jag spelar på; Menoxia var min första och xPlay var min andra.
- Jag har varit moderator på Menoxia. Det var en lärorik upplevelse.
- Kottcraft är bra för att man kan ha tomter av olika storlekar, men Menoxia är också bra eftersom det går att köpa sig till moderatorranker där.

Förbjuden reklam. Följande rader är exempel på sådant som är förbjudet.

- Skriv till mig i PM om du vill spela på min realm.
- Alla joinar play.menoxia.com ! ! !
- Vill du spela på Menoxia? Sök på namnet på webben, så hittar du det nog. Välkommen!
- Vi släpper gratis ranker på play.menoxia.com om fem minuter. Skynda dig dit!

3.5 Olaga opposition

Begreppet Konstruktiv kritik: "Konstruktiv kritik brukar avse kritik som är till för att förbättra det kritiserade, till exempel genom att ge förslag till förändring".

Att kritisera, kommentera, ifrågasätta både servern, moderatorer med mera är helt okej. Det är genom kritik vi utvecklas, och det är väldigt viktigt att vi får in denna. Men kritik måste också ske på rätt sätt annars kommer kritiken inte vara mottaglig, och därmed meningslös. Att öppet på forum eller i chatten kritisera på ett icke konstruktivt sätt är inte lämpligt av flera skäl.

Kritik (negativ feedback) på ovan nämnda sätt skapar lätt missförstånd och frågetecken bland alla de som inte är inblandade eller är åhörare. Istället riskerar man föda nya problem och/eller konflikter baserat på rykten eller missuppfattade meningar. Det är ibland även känsligt för vissa individer att få kritik, och att då utsätta individer för den stressen inför andra försämrar deras förmåga att ta till sig kritik, även om kritiken är berättiga.

Kritik är något som skall förmedlas till den eller dem som det berör så att samtalet inte störs av andras frågor eller kommentarer. Därför ska man alltid vända sig direkt till den det berör. Vilken metod man väljer är upp till var och en bara det inte sker öppet. En rekommendation är att använda sig av /msg eller supporten.

Exempel på uttalanden som inte är okej i öppen chatt.
   - "Makkuusen är sämsta moderatorn."
   - "Makkuusen bannade min kompis utan anledning, han förtjänar inte att vara moderator."
   - "Kottcraft är en skitserver." 
   - "Det laggar apa på den här servern, oacceptabelt att admins och moderatorer inte ens försöker göra någonting."