Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

14 inloggade spelare

Ferietomter

En ferietomt är en tomt som spelare utan medlemskap i staden kan köpa/hyra.
Du skapar tomten som vanligt och skriver sedan kommandot /plot set type vacation

Kan man köpa en ferietomt som medlem i staden?
Ja, det kan du göra – men observera att du förlorar ditt ägarskap över tomten om du går ur staden den finns i, trots att det är en ferietomt. Se till att diskutera att du vill behålla tomten med en staff i staden innan du lämnar staden. Lämnar du staden och blir av med tomten är det inte en självklarhet att du får den tillbaka, så tänk på det.

Spelaren som köpt en ferietomt i min stad är inte aktiv på den, får jag ta bort spelaren som ägare?
I nuläget, nej. Ferietomter har samma regler som andra tomter d.v.s. att de endast får tas bort utefter dessa situationer.
Ett tips är att sätta en hyra på tomten, så att spelare som inte har råd att betala tomten tappar ägarskapet på den om hen inte spelar aktivt. Då behöver staff i staden arkivera spelarens föremål, sedan kan tomten säljas till en annan.

Ett undantag är om klara regler har sats innan köpet av ferietomten. Vid t.ex. farmer av olika slag.
Om en tidsbegränsning finns på en tomt (t.ex. att den endast får ägas mellan söndag till söndag) ska det stå på minst en skylt på tomten, som köparen tydligt kan se. Då har staff i staden rätt att ta bort spelaren som ägare på tomten vid tidsbestämningens slut.

När får jag ta bort spelare som ägare på en ferietomt?
Du kan ta bort spelare som ägare på tomter utan speciell anledning om din stad har under 10 medlemmar. Det är dock ett krav att du arkiverar spelarens saker till dem, annars anses det som stöld.

Kan jag ta bort en bannlyst spelare från sin tomt? – Du kan ansöka om att få göra detta i supporten.


Kan man dela en ferietomt med en annan spelare?
Du kan inte lägga till en spelare på din tomt, utan en staff i staden måste lägga till spelaren via rättigheter på tomten. Men som privat spelare utan rank i staden går det inte.