Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

För alla spelare

Tabellen är inte nödvändigtvis uttömmande.

/afk Markerar dig som att du har tagit Avstånd Från Kottcraft.
/back Tar dig till ungefär den position du var på innan senaste gången du teleporterades.
/balance spelare Visar hur mycket du, eller någon annan, har i din/sin plånbok.
/buy copyright

Köper kopieringsskydd till karta eller bok. Kostar 10 000 minemynt.

/buy go namn Köper en ny teleporteringspunkt. Kostar 15 000 minemynt.
/cc Växlar mellan att chatta i din hemstads stadschatt och den globala chatten #kottcraft.
/chat Visar de chattkanaler du är med i.
/chat switch #kanalnamn Byter till en annan chattkanal.
/chest cancel Avbryter tidigare startade kisthändelser, till exempel delning av kistor.
/chest claim Tar ut föremål från ditt konto i föremålsbanken.
/chest give spelare antal Låser en eller flera kistor åt en annan spelare.
/chest info Visar information om en eller flera kistor.
/chest share Delar en eller flera kistor med en annan spelare.
/city bank +belopp stadsnamn Lägger in pengar i stadskassan för en stad.
/city chunk Visar vilka tomter som den aktuella markbiten berörs av.
/city district Visar en lista på områden i staden du står i.
/city district info [namn] Visar information om ett område i staden du står i.
/city helpop meddelande Skickar ett meddelande till inloggade inbjudare, assistenter, vice borgmästare och borgmästare i en stad.
/city list [sökord] Visar en lista på alla städer, eller de som matchar ditt sökord.
/city map Visar en karta över markbitarna i närområdet.
/city members stadsnamn Visar en lista över medlemmarna i en stad.
/city near Visar städer i närheten av där du står.
/city new stadsnamn Skapar en ny stad. Kostar 500 000 minemynt.
/city online stadsnamn Visar vilka av en stads medlemmar som är online.
/city spawn stadsnamn Teleporterar dig till en offentlig stads startpunkt.
/city suggest Föreslår upp till tre städer som är öppna och som har minst en tomt till salu till ett pris du har råd med.
/city twin stadsnamn Se en stads vänorter.
/discord Tar dig till Kottcrafts Discord-server.
/go sidnummer Visar listan över teleporteringspunkter.
/go namn Tar dig till en teleporteringspunkt.
/go namn! Tar dig till en teleporteringspunkt på en plats där PVP är aktiverat.
/go namn delete Tar bort en teleporteringspunkt som du äger.
/go namn set displayname visningsnamn Ändrar visningsnamn för en av dina teleporteringspunkter.
/go namn set displayname - Tar bort visningsnamnet för en av dina teleporteringspunkter.
/go namn set price pris Ändrar priset användarna betalar för att använda en av dina teleporteringspunkter.
/go namn toggle open Aktiverar/inaktiverar en av dina teleporteringspunkter.
/go namn toggle whitelistcharge Väljer om de på vitlistan ska vara undantagna från priset för att använda teleporteringspunkten.
/go namn whitelist Visar teleporteringspunktens vitlista.
/go namn whitelist +spelare Lägger till en spelare på teleporteringspunktens vitlista.
/go namn whitelist -spelare Tar bort en spelare på teleporteringspunktens vitlista.
/helpop meddelande Skickar ett meddelande till inloggade moderatorer.
/here Visar din aktuella position i spelet, och, om du står i stadsvärlden, ger dig en länk till den positionen på kartan.
/home Teleporterar dig hem.
/home delete Tar bort din hemposition.
/home set Sparar din hemposition.
/ignore Visar vilka spelare du ignorerar.
/ignore spelare Lägger till eller tar bort en spelare på ignoreringslistan. Man kan inte ignorera fler än hundra spelare.
/kit start Ger dig själv startpaketet. Kan endast användas en gång.
/login Skapar en engångslänk för att logga in här på hemsidan. Länken är giltig i 60 sekunder.
/love spelare meddelande Skickar en kärlekshälsning till någon.
/msg spelare meddelande Skickar ett privat meddelande till någon.
/pay spelare belopp anledning Överför pengar från ditt konto till en annan spelares konto.
/payall totalbelopp anledning Fördelar ett totalbelopp från ditt konto till alla andra inloggade spelares konton.
/player info spelare Visar information om en spelare.
/homecity stadsnamn Väljer vilken av de städer du är medlem i som ska vara din hemstad.
/online Visar inloggade spelare.
/player toggle chestmessages Visar/döljer meddelanden när man öppnar sina egna kistor.
/player toggle deathmessages Visar/döljer meddelanden om när spelare dör.
/player toggle greeting Visar/döljer välkomstmeddelandet vid inloggning på servern.
/player toggle joinleaves Visar/döljer meddelanden om när spelare loggar in och ut.
/player toggle payments Aktiverar/inaktiverar möjligheten att ta emot betalningar från andra spelare.
/plot player spelare Visar en lista på en spelares alla tomter.
/plugins Ger en lista på vilka tillägg/plugins som Kottcraft kör.
/spawn Tar dig till startpunkten på Kottcraft.
/tpa spelare Skickar en teleporteringsförfrågan till en annan spelare.
/tpa spelare! Skickar en teleporteringsförfrågan till en annan spelare även om spelaren är på en plats där PVP är aktiverat.
/tpno Avvisar den senast mottagna teleporteringsförfrågningen.
/tpyes Tackar ja till den senast mottagna teleporteringsförfrågningen.