Logga in

Använd samma inloggningsuppgifter här som när du loggar in i Minecraft. Glömt lösenordet?

Du kan även skriva /login inne på servern.

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används på hemsidan

19 inloggade spelare

För alla spelare

Tabellen är inte nödvändigtvis uttömmande.

/afk Markerar dig som att du har tagit Avstånd Från Kottcraft.
/back Tar dig till ungefär den position du var på innan senaste gången du teleporterades.
/banvote spelare anledning Startar en omröstning om att bannlysa en spelare. Krävs att man har spelat i minst tio timmar.
/banvote yes Röstar ja i en pågående bannlysningsomröstning.
/banvote no Röstar nej i en pågående bannlysningsomröstning.
/balance spelare Visar hur mycket du, eller någon annan, har i din/sin plånbok.
/buy go namn Köper en ny teleporteringspunkt. Kostar 15 000 minemynt.
/cc Växlar mellan att chatta i din hemstads stadschatt och den globala chatten #kottcraft.
/chat Visar de chattkanaler du är med i.
/chat switch #kanalnamn Byter till en annan chattkanal.
/chest cancel Avbryter tidigare startade kisthändelser, till exempel delning av kistor.
/chest claim Tar ut föremål från ditt konto i föremålsbanken.
/chest give spelare antal Låser en eller flera kistor åt en annan spelare.
/chest info Visar information om en eller flera kistor.
/chest share Delar en eller flera kistor med en annan spelare.
/city bank +belopp stadsnamn Lägger in pengar i stadskassan för en stad.
/city chunk Visar vilka tomter som den aktuella markbiten berörs av.
/city district Visar en lista på områden i staden du står i.
/city district info [namn] Visar information om ett område i staden du står i.
/city helpop meddelande Skickar ett meddelande till inloggade inbjudare, assistenter, vice borgmästare och borgmästare i en stad.
/city list [sökord] Visar en lista på alla städer, eller de som matchar ditt sökord.
/city map Visar en karta över markbitarna i närområdet.
/city members stadsnamn Visar en lista över medlemmarna i en stad.
/city near Visar städer i närheten av där du står.
/city new stadsnamn Skapar en ny stad. Kostar 500 000 minemynt.
/city online stadsnamn Visar vilka av en stads medlemmar som är online.
/city spawn stadsnamn Teleporterar dig till en offentlig stads startpunkt.
/city suggest Föreslår upp till tre städer som är öppna och som har minst en tomt till salu till ett pris du har råd med.
/city twin stadsnamn Se en stads vänorter.
/go sidnummer Visar listan över teleporteringspunkter.
/go namn Tar dig till en teleporteringspunkt.
/go namn! Tar dig till en teleporteringspunkt på en plats där PVP är aktiverat.
/go namn delete Tar bort en teleporteringspunkt som du äger.
/go namn set displayname visningsnamn Ändrar visningsnamn för en av dina teleporteringspunkter.
/go namn set displayname - Tar bort visningsnamnet för en av dina teleporteringspunkter.
/go namn set price pris Ändrar priset användarna betalar för att använda en av dina teleporteringspunkter.
/go namn toggle open Aktiverar/inaktiverar en av dina teleporteringspunkter.
/go namn toggle whitelistcharge Väljer om de på vitlistan ska vara undantagna från priset för att använda teleporteringspunkten.
/go namn whitelist Visar teleporteringspunktens vitlista.
/go namn whitelist +spelare Lägger till en spelare på teleporteringspunktens vitlista.
/go namn whitelist -spelare Tar bort en spelare på teleporteringspunktens vitlista.
/helpop meddelande Skickar ett meddelande till inloggade moderatorer.
/here Visar din aktuella position i spelet, och, om du står i stadsvärlden, ger dig en länk till den positionen på kartan.
/home Teleporterar dig hem.
/home delete Tar bort din hemposition.
/home set Sparar din hemposition.
/ignore Visar vilka spelare du ignorerar.
/ignore spelare Lägger till eller tar bort en spelare på ignoreringslistan. Man kan inte ignorera fler än hundra spelare.
/kit start Ger dig själv startpaketet. Kan endast användas en gång.
/login Skapar en engångslänk för att logga in här på hemsidan. Länken är giltig i 60 sekunder.
/love spelare meddelande Skickar en kärlekshälsning till någon.
/msg spelare meddelande Skickar ett privat meddelande till någon.
/pay spelare belopp anledning Överför pengar från ditt konto till en annan spelares konto.
/payall totalbelopp anledning Fördelar ett totalbelopp från ditt konto till alla andra inloggade spelares konton.
/player info spelare Visar information om en spelare.
/homecity stadsnamn Väljer vilken av de städer du är medlem i som ska vara din hemstad.
/player toggle chestmessages Visar/döljer meddelanden när man öppnar sina egna kistor.
/player toggle deathmessages Visar/döljer meddelanden om när spelare dör.
/player toggle greeting Visar/döljer välkomstmeddelandet vid inloggning på servern.
/player toggle joinleaves Visar/döljer meddelanden om när spelare loggar in och ut.
/player toggle payments Aktiverar/inaktiverar möjligheten att ta emot betalningar från andra spelare.
/plot player spelare Visar en lista på en spelares alla tomter.
/plugins Ger en lista på vilka tillägg/plugins som Kottcraft kör.
/spawn Tar dig till startpunkten på Kottcraft.
/tpa spelare Skickar en teleporteringsförfrågan till en annan spelare.
/tpa spelare! Skickar en teleporteringsförfrågan till en annan spelare även om spelaren är på en plats där PVP är aktiverat.
/tpno Avvisar den senast mottagna teleporteringsförfrågningen.
/tpyes Tackar ja till den senast mottagna teleporteringsförfrågningen.