Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

14 inloggade spelare

Skadegörelse

Skadegörelse i städer

Enlig regel 4.1 är det inte tillåtet att förstöra eller ta något som du själv inte byggt eller äger. Detta blir klassificerat som skadegörelse ("griefing") och stöld, vilket kan leda till bannlysning beroende på föremålens värde. Blir du bestulen på stadsmark skyddas materialet av staten. Du kommer få tillbaka materialet antingen i form av föremål eller minemynt som täcker värdet av det som du blev bestulen på. Om du har blivit bestulen i en stad, anmäl det snarast till supporten. Ange plats genom att infoga koordinater och berätta gärna specifikt vad du blivit bestulen på, om möjligt.

Sammanfattning i städer:

  • Det är inte tillåtet att förstöra eller stjäla andras saker i städer.
  • Man kan bli bannlyst för skadegörelse och stöld i städer.
  • Föremålen återförs till ägaren antingen i form av föremål eller minemynt.
  • Förbrytaren kan behöva betala skadestånd till offret.

Skadegörelse i natur

Regel 4.1 gäller även i naturen. Det inte tillåtet att förstöra eller ta något som du själv inte byggt eller äger. Detta blir klassificerat som skadegörelse ("griefing"), vilket leder till bannlysning beroende på föremålens värde. 

Observera: Bygger du i naturen är inte staten skyldig att ge tillbaka ditt material. Spelaren som utfört skadegörelsen kommer bli bannlyst och straffad, men inga saker kommer att återbördas till offret.
Du väljer själv om du vill bygga på stadsmark och stå under statens beskydd (då är du någorlunda säker på att få ersättning vid eventuell skadegörelse eller stöld) eller i naturen, där spelare kan förstöra dina byggen utan ersättning vid skadegörelse.

Det är inte heller tillåtet att överta ("claima") byggen, som en annan spelare uppenbart byggt, med sin stad, detta gäller även med utposter. Står det byggen i vägen för att kunna utvidga din stad, skapa ett nytt supportärende. Moderatorn som är ansvarig över ärendet bestämmer om det får övertas eller inte (oavsett om materialet ska arkiveras).

Sammanfattning i natur:

  • Det är inte tillåtet att förstöra eller stjäla andras saker i naturen.
  • Man kan bli bannlyst för skadegörelse och stöld i naturen.
  • Man får inte alltid tillbaka föremål man blivit bestulen på i naturen. Därav bygger man i naturen på egen risk.
  • Förbrytaren får inte behålla föremål hen har tagit och kan i vissa fall behöva betala skadestånd till offret.

Varför får man inte alltid tillbaka föremål som blivit tagna i naturen?
Kottcraft är en server som huvudsakligen handlar om förvaltning och uppbyggnad städer. För att gynna städerna har vi därför valt att staten skyddar byggen och föremål som befinner sig på stadsmark, i hopp om att fler spelare väljer att bygga och bosätta sig i städer.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 2.3. Det är inte tillåtet att låsa eller ta innehåll från olika typer av behållare: kistor, ugnar, hoppare eller andra objekt som kan förvara saker som uppenbart tillhör någon annan spelare.

§ 4.1. Det är inte tillåtet utan tillstånd från ägaren att förstöra (sk. "griefing"), eller ändra sådant som andra spelare uppenbart har byggt, även i de fall du kan. Detta gäller oavsett vart man är. Undantag: Blockpelare av ringa värde (jord, trä, sten etc.) utanför en stad får stadsledningen riva.

Vid rivning av en byggnation i en av stadens medlemsägda tomter rivs ska föremålen från rivningen läggas i en eller flera för syftet uppförda kistor, kistan ska sen arkiveras till ägaren med hjälp av kommandot /chest archive. Detta kan borgmästare och assistenter göra. Detta gäller inte om rivningen utfördes som ett resultat av att tomtägaren blev exkluderad från staden, i enlighet med reglerna för exklusion (stadsförvaltningsregel #2).