Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Regler på Kottcraft

Följande regler gäller på hela Kottcraft.

1. Fusk och tekniska fel

1.1 Användande av fusk. Den som använder någon form av fusk, tillägg eller program som ger otillåtna fördelar i spelet dömes för användande av fusk. Fusk, tillägg och program som ger otillbörliga fördelar inkluderar, men är inte begränsat till, resurs- och texturpaket som döljer vissa block, hastighets- och flygfusk, samt x-ray. Det är förbjudet att försöka hitta eller använda det frö som använts för att generera någon värld på Kottcraft. Den som blir påkommen med att använda detta får ett mycket kännbart straff.

1.1.1 Olaga automatisering. Den som använder funktioner för att automatiskt skapa musklick, -rörelser, tangentbordstryck eller någon annan form av automatiserat beteende som kan ge fördelar dömes för olaga automatisering.

1.2 Medhjälp till användande av fusk. Den som samarbetar eller handlar med spelare där det är uppenbart att den andra spelaren bryter mot förbudet i föregående stycke dömes för medhjälp till användande av fusk.

1.3 Tekniska fel. Den som utnyttjar uppenbara tekniska fel till sin egen eller någon annans fördel dömes för utnyttjande av tekniska fel. För utnyttjande av tekniska fel dömes också den som är aktiv genom ett annat spelarkonto under tiden för en bannlysning eller avstängning.

1.3.1 Utnyttjande av svagheter i slumptalsgenerering. Den som använder en specifik matematisk metod för att vertikalt, med utgång ifrån marknivå, hitta värdefulla mineraler dömes för utnyttjande av svagheter i slumptalsgenerering. Att gräva horisontellt efter olika mineraler på den specifika höjd respektive mineral mest frekvent förekommer på omfattas inte av denna regel.

1.4 Dubbelgångare. Som spelare får du enbart vara inloggad på max 1 konto samtidigt. Den som är aktiv på fler konton samtidigt dömes för användande av dubbelgångare. Även den som utnyttjar flera konton för att generera minemynt på servern dömes för användande av dubbelgångare

2. Beteenden

2.1 Bedrägeri. Den som uppsåtligen lurar eller på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet bedrar andra spelare dömes för bedrägeri. För bedrägeri dömes också den som olovligen genom sin identitet eller andra karaktärsdrag försöker efterlikna en annan spelare eller moderator på servern.
Vid auktion sätter säljaren ett utgångspris. Kommer bud över utgångspriset har säljaren skyldighet att godta det priset och sälja produkten. Köpare måste ha summan de budar i plånboken – Kan spelaren inte betala vid auktionens slut kan denne anmälas för bedrägeri.

2.2 Olaga mord. Den som dödar en annan spelare dömes för olaga mord. Förbudet gäller inte om dödandet sker i självförsvar eller om det finns en överenskommelse mellan offer och gärningsman som tillåter dödande.

2.3 Stöld. Den som olovligen tar föremål som ägs av en annan spelare eller en stad dömes för stöld. 

2.4 Boskapsintrång. Den som olovligen dödar eller flyttar djur eller bybor som ägs av en annan spelare eller stad dömes för boskapsintrång.

2.5 Ohörsamhet mot ordningsmakten. Den som inte följer tjänstgörande moderators skriftliga anvisning dömes för ohörsamhet mot ordningsmakten. Även den som ignorerar en moderator dömes för ohörsamhet mot ordningsmakten. Det gäller både på Discord och på servern.

2.6 Uppmaning till regelbrott. Den som uppmanar andra spelare till att begå ett regelbrott dömes för uppmaning till regelbrott.

3. Kommunikationskanaler

3.1 Olämpligt språkbruk. Den som väljer ovårdade, olämpliga, opassande eller främmande ord dömes för olämpligt språkbruk. Det inkluderar, men är inte begränsat till, chatten, privat meddelande, spelarnamn, namngivning av föremål, tomter och städer, hemsidan och Discord. Med främmande språkbruk avses text skriven på andra språk än svenska, norska, danska och engelska eller språk på en dialekt som skiljer sig avsevärt från det vanliga språket.

3.2 Provokation. Den som uppsåtligen uttrycker främlingsfientlighet, hat, hot, sexuella anspelningar eller hämnd dömes för provokation. Det inkluderar, men är inte begränsat till, uttryck i skrift och byggnationer.

3.3 Spam. Den som upprepar många liknande budskap under kort tid eller skickar skräpmeddelanden i någon av Kottcrafts kommunikationskanaler dömes för spam.

3.4 Marknadsföringsbrott. Den som i syfte att bjuda in spelare till en annan server gör reklam dömes för marknadsföringsbrott. För marknadsföringsbrott dömes också den som uppsåtligen använder Kottcraft i kommersiella syften.

3.5 Olaga opposition. Den som öppet kritiserar servern, eller dess moderatorer på ett icke konstruktivt sätt dömes för brott mot olaga opposition.

3.6 Personuppgiftsbrott. Den som sprider personuppgifter dömes för personuppgiftsbrott. Därtill räknas bland annat personnummer, hemadress, telefonnummer och konton. Det är heller inte okej att sprida andra spelares konto-id eller inloggningsuppgifter. Även den som upprepat ber om andra spelares personuppgifter/konton trots nekande dömes för personuppgiftsbrott.

4. Byggnader och andra konstruktioner

4.1 Skadegörelse. Den som olovligen förstör eller på annat sätt demolerar kreationer byggda av andra spelare dömes för skadegörelse. 

4.2 Olaga ingenjörsarbete. Den som konstruerar eller använder farmer där nedervårtor automatiskt planteras eller skördas dömes för olaga ingenjörsarbete. För olaga ingenjörsarbete dömes också den som bygger rödstenskretsar, elytrakanoner eller andra byggen som märkbart påverkar serverns prestanda negativt.
I regeln ingår även sköldpaddsfarmer. För mer info klicka här

4.3 Olaga konstruktion. Den som uppsåtligen konstruerar en fälla, en arena eller annan konstruktion i syfte att spelare ska skadas eller dödas dömes för olaga konstruktion. Förbudet gäller inte om fällorna, arenorna eller konstruktionen i fråga och dess risker är tydligt utmärkta. Den som konstuerar någonting som uppfyller kriterierna för "3.1 olämpligt språkbruk" eller "3.2 provokation" dömes för antingen olaga konstruktion, olämpligt språkbruk, eller provokation.

4.4 Olaga penningverksamhet. Den som anordnar lotterier, kasinospel eller andra sorters spel där en avgift behöver betalas för att delta dömes för olaga penningverksamhet. Även spelare som bedriver en verksamhet som driver in nominell ränta på utlånade minemynt eller saker dömes för olaga penningverksamhet.

4.5 Olaga flygmaskiner.
Den som bygger eller använder flygmaskiner som inte följer kraven för byggande av flygmaskiner dömes för byggande eller användande av olaga flygmaskiner.

Med lov skal man land bygge