Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

11 inloggade spelare

Naturreservat

Ett naturreservat är en stad som har hamnat på obestånd, det vill säga en stad där saldot i stadskassan är mindre än 0 minemynt. Städer som är naturreservat har kvar sina tomter, sina markbitar, sina medlemmar och deras ranker, men det går inte att göra något i dem. Kistor kan inte öppnas, block kan inte förstöras, stadsteleporteringspunkter kan inte köpas och så vidare. Medlemmar i naturreservat betalar ingen stadsskatt till naturreservatet. När man går runt i ett naturreservat blir man uppmärksammad på det genom att det står Naturreservat i rutan till höger i skärmen.

När blir en stad ett naturreservat?

En stad kan endast hamna på obestånd genom att den inte har tillräckligt med pengar i stadskassan för att betala statsskatten. Om en stad inte har tillräckligt med pengar i stadskassan när statsskatten dras kommer den antingen raderas eller bli ett naturreservat. Det är antalet medlemmar och antalet markbitar som avgöra vad som händer. Om staden har minst 25 markbitar eller minst 20 medlemmar blir den ett naturreservat; annars raderas den.

Återskapa naturreservat

Priset för att återskapa ett naturreservat kan man få fram med kommandot /city info.  För närvarande kan inte en spelare på egen hand återskapa en stad, man måste be om hjälp i supporten där vi kommer att granska spelarens rätt samt möjligheter. Vi kommer också att upplysa om vad som gäller och detta måste man visa att man har förstått innebörden av. Bedömer vi att det inte finns några hinder, så löser vi återskapandet och drar rätt summa mynt. Detta gäller oavsett om man redan är med i staden eller ej och vilken ev rank man har.

När en stad återskapas nollställs alla ranker och man själv blir satt som borgmästare. Dessutom läggs 100 000 minemynt in i stadskassan, så att staden börjar om på 100 000 snarare än på 0.

Beräkning av pris för återskapande

Det pris man måste betala för att återskapa en stad en summa av

  • 100 000 minemynt till stadskassan
  • 500 minemynt per markbit, och
  • den statsskatt som staden inte har betalat.

De första 100 000 minemynten är de som läggs in stadskassan vid återskapandet. Priset på 500 minemynt per markbit är samma pris som om man hade fått använda kommandot /city claim för att köpa alla stadens markbitar från naturen.

Statsskatten som staden inte har betalat ökar varje dygn, eftersom skatterna dras varje dygn och en stad som är på obestånd inte kan betala dem. Anledningen till att man måste betala all tidigare statsskatt när man återskapar en stad är för att man retroaktivt betalar för det skydd staden hade även när den egentligen inte borde – eftersom den inte kunde betala statsskatten.

Vem får återskapa ett naturreservat?

Detta avgörs från fall till fall, men det är sällsynt att vi låter staden tas över av en spelare som saknar starka kopplingar till den. Det innebär i praktiken att man bör vara eller ha varit borgmästare, grundare eller någon annan som på ett eller flera sätt kan styrka att man varit synbart aktiv i staden och hjälpt till med att driva den på ett förtjänstfullt sätt för att kunna ansöka.

Även om man tillhör någon av dessa kategorier behöver det ändå inte nödvändigtvis innebära att man får ta över staden utan  detta avgörs via en helhetsbedömning. Ensamma borgmästare kan dock så gott som alltid räkna med att få tillstånd.

En annan möjlighet kan vara om den nuvarande borgmästaren inte själv vill driva den vidare utan skriver till oss i ett supportärende och lämnar sitt samtycke till att en annan namngiven spelare tar över staden.

Om man som ansökare tidigare har dömts för brott mot stadsregler, eller på annat sätt visat sig vara olämplig som borgmästare, minskar förstås sannolikheten avsevärt att vi godkänner en ansökan.

Den som inte har tillräckligt med minemynt för återskapandet och/eller är medlem i 3 städer kan förstås inte alls ansöka.