Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Stadsarenor - PVP

En stadsarena är helt enkelt en pvparena. Här tappar man inga saker om man dör. En stadsarena måste uppfylla alla kriterier nedan, och för att se till att alla arenor följer reglerna, så måste man ansöka om man få sin arena godkänd av en moderator. Varje ansökan kommer att läsas igenom, och uppfyller man kraven bör det inte vara några problem att få sin arena godkänd.

Krav för stadsarenor

Följande krav måste uppfyllas för få pvp aktiverat.

  • Stadsarenan ska vara en separat tomt i staden. Tomten får inte på någon plats gå utanför de naturliga, fysiska begränsingarna av arenan, så som exempelvis väggar och tak.
  • Det behöver finnas en/flera officiell teleporteringspunkt/teleporteringspunkter (/go) till arenan och den skall gå till en plats precis utanför, alltså en plats utanför tomten.
  • Det ska vara tydligt vilken del av arenan som ska ha PVP påslaget och vid alla ingångar måste man ha satt upp skyltar som tydligt informerar om att PVP är påslaget på insidan.
  • Staden får inte ha någon stadsarena sedan tidigare, vilket med andra ord innebär att vi endast ger ut en arena per stad.
  • Det måste finnas tydliga väggar runt hela arenan. Arenan måste vara fungerande och färdigbyggd. Det går inte att bygga vidare på tomten i efterhand. Vill man ändra får man först be en moderator låsa upp tomten. Och sedan får man göra en ny ansökan när arenan är klar.
  • Ingången måste ha järndörrar och en stenknapp som öppnar dörrarna, för att inte spelare utanför ska riskera att bli inputtade. 
  • Tomten ska bara ägas av staden, d.v.s. ingen spelare får stå som ägare av tomten.
  • Väggar, tak och golv ska ingå i tomten men markeringen får inte gå utanför arenan.

Ansökningpsprocess

Ansökan görs endast efter det att arenan uppfyller kraven i ovanstående punktlista. För att ansöka, gå till formuläret för ansökan om stadsarena här: https://kottcraft.se/form/ansokan-om-stadsarena