Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Kottcraft, genom Kottnet AB, samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar ni in om mig?

För det fall att du loggar in med ditt Mojang-konto sparar vi ditt användarnamn eller din e-postadress, beroende på vilket du loggar in med. Om du genomför ett köp från oss samlar vi in dina namn- och adressuppgifter, din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Genomför du ett köp mot faktura samlar vi även in personnummer.

Hur använder ni mina personuppgifter?

Det användarnamn eller den e-postadress du delar i samband med att du loggar in på hemsidan används för att identifiera ditt konto och, vid behov, komma i kontakt med dig. Vi kontaktar dig inte med kommersiella budskap utan ditt samtycke. De personuppgifter du delar med oss i samband med köp används av oss för att säkerställa kundkännedom och för att leva upp till lagstadgade redovisningskrav.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behåller de personuppgifter du delar med oss i samband med köp i sju år, men därefter kommer de att raderas. De personuppgifter du delar med oss i samband med att du loggar in på hemsidan sparas till dess att du avslutar ditt konto.

Vilka delar ni mina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer endast att hanteras av personal i Sverige. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar dem. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns längst ned på den här sidan.

Var någonstans sparar ni mina personuppgifter?

Din information lagras endast i datacenter inom Sverige.

Vad har jag för rättigheter?

Som ägare av dina personuppgifter ger dig dataskyddsförordningen bland annat följande rättigheter.

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår it-miljö till någon annan, antingen till ett annat företag eller till dig själv. De uppgifter lagen kräver att vi behåller kan vi inte flytta, men vi kan däremot ge över kopior på dem.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter kan du nå oss via kontaktuppgifterna längst ned på den här sidan. Om du vill lämna ett klagomål kontaktar du Datainspektionen.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på denna hemsida. Denna policy uppdaterades senast den 10 oktober 2019.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information eller dina rättigheter kan du skriva till oss på följande adress.

Kottnet AB
Drottninggatan 73 A
111 36 Stockholm