Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

18 inloggade spelare

Ersättning vid dödsfall

Först och främst är Kottcraft en spelvärld som innehåller farliga delar och finns det ofta en risk att man råka dö någonstans beroende på var man är i världen. Orsaken att man dör varierar, men generellt så är det ens egna ansvar vad man gör, vart man går och hur man uppträder med sin spelare.

Man kan råka tappa saker!

När man dör kan det hända att man i samband med att man dör tappar föremål eller rustning. Trots att man med hjälp av kommandot /back i de flesta fall snabbt kan ta sig tillbaka till den plats man dog på är det inte säkert att det alltid går att plocka upp föremålen från marken. Föremålen kan ha brunnit upp i lava eller så dog man på en plats dit man inte har möjlighet att /back'a tillbaka.  Det kan även ha gått för lång tid från det att man dog tills man åtevände till platsen, så sakerna har försvunnit.

När kan man få ersättning?

Om ens dödsfall klassas som icke-naturligt har man som huvudregel rätt till ersättning. Det finns dock undantag till detta och moderatorerna gör bedömningar utifrån de unika omständigheterna i varje uppkommen situation.

Naturliga dödsfall

Ett naturligt dödsfall är ett dödsfall som inträffar som en konsekvens av tankarna bakom överlevnadsläget i Minecraft. Eftersom Kottcraft till stor del är en överlevnadsserver utgår det normalt sett ingen ersättning för dödsfall av den här typen. Naturliga dödsfall kan exempelvis handla om att man

 • blir dödad av ett monster,
 • kraschar när man glidflyger med en elytra,
 • trillar ned en för en bergvägg,
 • drunkar i ett hav,
 • trillar ner i lava, eller
 • trillar ner under endervärlden.

Icke-naturliga dödsfall

Som rubriken antyder orsakas dessa dödsfall av något som inte är en tänkt idé i Minecrafts överlevnadsläge. Bland icke-naturliga dödsfall finner vi exempelvis

 • när en spelare mördar en annan spelare, och
 • dödsfall orsakade av tekniska fel.

Vid ett icke-naturligt dödsfall har man som huvudregel rätt till ersättning för de föremål man gick miste om i samband med dödsfallet.

När en spelare mördar en annan spelare

Principen är sådan att det inte är tillåtet att döda andra spelare. Om man dödar en annan spelare är det ett regelbrott och offret har rätt till skadestånd för de föremål som offret tappade i samband med det olovliga dödandet. Om föremålen försvann eller plockades upp av någon som varken var gärningsmannen eller offret självt har är gärningsmannen fortfarande skadeståndsskyldig. Det skadeståndet kan då betalas med exempelvis gärningsmannens inventory, enderkista, kistor eller plånbok. Om gärningsmannen inte på egen hand betalar ut fullt skadestånd till offret kan en moderator göra det i gärningsmannens namn. Det gäller även när en spelare utövat självförsvar, då syftet med självförsvar är just att försvara sig själv, inte att ta någons saker. 

Om man faller ned från något som ett resultat av att en spelare avsiktligen högg bort de block man stod på, eller att man blivit puttad - klassas det som olaga mord, och man har då rätt till ersättning. Det är emellertid svårare rent bevismässigt än vid andra fall av olaga mord, eftersom detta är något som sker indirekt.

Dödsfall orsakade av tekniska fel

Det händer tyvärr att det uppstår tekniska fel med servern, som medför att man blir dödad. Om så sker måste det kunna bevisas, eller åtminstone påvisas, att ett tekniskt fel på servern har uppstått. Har det bevisats utgår i regel ersättning direkt från staten. Exempel på tekniska fel inkluderar

 • kvävning inne på statliga tågstationer,
 • fall i samband med urspårning från statlig tågbana, och
 • fall ned under världen på grund av annan anledning än att man föll genom ett hål i berggrunden.

Listan med exempel är inte heltäckande. Värt att notera är att det inte klassas som ett tekniskt fel om man dör genom att man hoppar av en tågbana eller en tågvagn när man befinner sig mellan två stationer. Det går inte heller att få ersättning om man trillar ned i det svarta (the void) i endervärlden, eller för att man laggar på grund av en långsam dator eller instabil internetuppkoppling.