Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

12 inloggade spelare

Beteenden

En sida som ger mer information om reglerna i avsnittet för beteende.

2.1 Bedrägeri

Överenskommelser som gravt missgynnar en part kan också ses som ett bedrägeri. I vissa fall så försöker spelare sluta överenskommelser med en eller flera parter på ett sådant sätt att en spelare gravt utnyttjar de andra parterna.

Gör man en överenskommelse med en annan spelare är det bra att vara tydlig, och tänka på att det är viktigt att båda parterna förstår vad överenskommelsen innebär. Gör man en överkommelse med en annan spelare är det också bra att det finns tydligt dokumenterat, i exempelvis serverns chattloggar. Överenskommelser som enbart skett muntligt, eller på andra forum än Kottcraft är svåra att hantera.

2.2 Olaga mord

Det finns fall där en spelare automatiskt accepterar att man kan bli dödad.

  • Pvparenor där det finns tydliga markeringar om vad som gäller inne i arenan.
  • På event där det är tydligt markerat/förklarat vad som gäller och när det gäller.

2.3 Stöld

Observera att det också räknas som stöld att överta någons byggnationer i naturen. Det som ofta kallas att "claima" andras byggnader.

Om man medvetet eller av misstag plockar upp ett föremål från marken som ägs av någon annan så är man skyldig att lämna tillbaka det om ägaren önskar att få tillbaka det, även om spelaren tappat sakerna i samband med ett naturligt dödsfall. Vägrar man lämna tillbaka föremålen så kan man komma att dömas för stöld.