Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

12 inloggade spelare

För vice borgmästare i städer

En vice borgmästare kan göra allt som assistenter kan, och även detta:

/city bank -belopp anledning Tar ut pengar från stadskassan. Det går inte att ta ut minemynt om det efter uttaget finns mindre än 100 000 minemynt kvar i stadskassan.
/city buy bonus antal

Köper extra markbitar till staden. Kostar staden 800 minemynt styck.

https://kottcraft.se/library/stadsmark-markbitar-och-utposter

/city buy district namn

Köper en område till staden. Kostar staden 10 000 minemynt.

https://kottcraft.se/library/omraden

/city buy go namn Köper en teleporteringspunkt till staden. Kostar staden 10 000 minemynt.
/city buy outpost Köper en utpost till staden. Kostar staden 15 000 minemynt.
/city district +spelare Lägger till en spelare som kontaktperson för ett område.
/city district -spelare Tar bort en spelare som kontaktperson för ett område.
/city district delete Tar bort ett område i staden.
/city district set name [namn] Ändrar namn på ett område i staden.
/city district update Ändrar gränserna för ett område i staden.
/city go namn delete Tar bort en av stadens teleporteringspunkter.
/city go namn set displayname visningsnamn Ändrar visningsnamnet på en av stadens teleporteringspunkter.
/city go namn set displayname - Tar bort visningsnamnet på en av stadens teleporteringspunkter.
/city go namn set name nytt-namn Ändrar namnet på en av stadens teleporteringspunkter.
/city rank spelare assistant Ändrar ranken på en medlem i staden till assistent, inbjudare respektive vice borgmästare.
/city rank spelare inviter
/city rank spelare vicemayor
/city rank spelare - Tar bort ranken på en medlem i staden.
/city set enter meddelande Ändrar meddelandet som syns när en spelare går in i staden.
/city set enter - Tar bort meddelandet som syns när en spelare går in i staden.
/city set exit meddelande Ändrar meddelandet som syns när en spelare går ut ur staden. 
/city set exit - Tar bort meddelandet som syns när en spelare går ut ur staden. 
/city set maxplotspermember antal Sätter gränsen för hur många tomter man kan köpa i staden. Påverkas inte av /plot set owner.
/city set maxplotspermember - Tar bort gränsen för hur många tomter man kan köpa i staden.
/city set spawn Ändrar stadens startpunkt.
/city set tax stadsskatt Ändrar stadsskatten för staden, en procentsats på 0-10 procent.
/city toggle open Öppnar/stänger staden för nya medlemmar att gå med.
/city toggle public Öppnar/stänger staden för utomstående att teleportera sig till hempunkten.
/city toggle taxall Aktiverar/inaktiverar stadsskatt för alla stadens medlemmar, dvs. även för assistenter, vice borgmästare och borgmästare.
/city twin +vänort Lägger till en vänort till staden. Notera att man inte kan ta bort en vänskap, så har man ingått i en vänskap, så kan man inte ångra sig hur som helst.
/city unclaim Ger tillbaka en markbit från staden till naturen. Inga pengar betalas tillbaka när det här kommandot används.
/plot update Uppdaterar en av stadens tomter med nya kanter enligt en tidigare gjord markering.