Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

15 inloggade spelare

Stadsmark – markbitar och utposter

Grundtanken med städer på Kottcraft är att ge kontroll över marken i delar av den gemensamma Minecraft-världen. Kontrollen ges i form av att städer övertar markbitar från naturen. Världen är indelad i oändligt många markbitar där varje markbit är 16 × 16 block stor. Markbitarna ligger i ett rutnät och varje markbit sträcker sig nedifrån berggrunden upp till himlen. När en stad skapas får den automatiskt alltid med en (1) enda markbit.

För att överta markbitar till sin stad krävs det att man är assistent, vice borgmästare eller borgmästare. Det går endast att ta över markbitar från naturen, vilket innebär att det måste stå Natur i informationsrutan till höger på skärmen för att det ska vara möjligt att överta en markbit. Om man vill ta över markbitar från en annan stad måste en vice borgmästare eller borgmästare i den andra staden först lämna tillbaka de aktuella markbitarna till naturen.

Hitta markbitsgränser

Det är ofta inte helt enkelt att se var gränserna mellan markbitar går. För att tydligare se det kan man trycka F3 + G på tangentbordet. Det gör att markbitskanter ("chunk borders") aktiveras, något som gör det enkelt att se vilken markbit man står på och var avgränsande markbitar finns. Följande bild visar hur det ser ut när markbitskanterna är synliga.

Karta över markbitar

För att tydligare se vilka markbitar som tillhör den egna staden, vilka som tillhör naturen och vilka som tillhör andra städer kan man använda kommandot /city map. Det ger en grafisk representation över markbitarna kring den position man står. Kommandot kan vara användbart om man vill säkerställa att man har övertagit alla markbitar inne i staden, eftersom det tydligt visar vilka markbitar som ägs av staden.

Hitta alla markbitar

Den som är assistent, vice borgmästare eller borgmästare kan se en förteckning av stadens markbitar här på hemsidan. För att se förteckningen, gå in på stadens sida genom Städer i menyn, och klicka sedan på knappen Markbitar.

Överta markbitar

För att överta en markbit från naturen används något av kommandona

/city claim
/city claim antal

Det skriver man samtidigt som man står på den markbit man vill överta. Att överta en markbit kostar 500 minemynt och det är pengar som dras från stadskassan.

Ta bort markbitar

Det går också att ta bort markbitar från staden. Tänk på att man inte får några pengar tillbaka.

/city unclaim

Automatiskt övertag

Planerar man att överta många markbitar kan man precisera ett nummer i kommandot. Det aktiverar det automatiska övertagningsläget, vilket gör att man kan överta upp till antal markbitar genom att gå framåt, bakåt eller åt sidorna. 

/city claim antal

Om man vill avbryta en pågående automatisk övertagning kan man använda kommandot /city claim -.

Begränsningar

Under vissa omständigheter går det inte att ta över en markbit. De kan till exempel bero på

 • att staden inte har råd,
 • att den markbit man vill ta över inte ligger i direkt anslutning till stadens övriga markbitar, eller
 • att staden har nått gränsen för max antal markbitar.
 • att den markbit man vill ta över ligger för nära en annan stad.

Detaljerad information om de tre sista punkterna följer.

Överta utposter

Vanligtvis måste den markbit man tar över ligga i direkt anslutning till en annan markbit som redan ägs av staden. Vill man ta över en markbit som ligger långt ifrån staden kan man komma runt det genom att skapa en upost (outpost). Utposter är precis som vilka andra markbitar, bortsett från följande tre skillader.

 • Det kostar 15 000 minemynt att överta en utpost, jämfört med 500 minemynt för en vanlig markbit.
 • Man måste vara vice borgmästare eller borgmästare för att ta över en utpost. Vanliga markbitar kan övertas även av assistenter.
 • Utposter behöver inte ligga i direkt anslutning till någon av stadens andra markbitar.
 • Den måste ligga minst 1 000 block från en annan stads startpunkt eller 400 block för en annan stads markbit.

Utposter övertas med det här kommandot:

/city buy outpost

Så fort man har övertagit en utpost åt staden kan man överta intilliggande markbitar med /city claim, precis som vanligt. När en utpost har blivit övertagen är det inget som skiljer den från någon annan markbit, utan den kommer med samma möjligheter och begränsningar.

Undvik gärna att överta utposter i anslutning till andra städers mark utan att ha pratat med borgmästarna i de andra städerna. Det skapar ofta konflikter, så man bör hålla sig långt ifrån andras städer och marker.

Max antal markbitar

Varje stad har en gräns för hur många markbitar den kan äga. Gränsen beror dels på antalet medlemmar i staden och dels på antalet bonusmarkbitar som staden har köpt. För varje medlem en stad har kan staden äga 20 markbitar. Vill man kunna äga fler markbitar än så kan man antingen ta in fler medlemmar eller köpa bonusmarkbitar. En bonusmarkbit ökar max antalet markbitar utan att man behöver öka antalet medlemmar. För att köpa en eller flera bonusmarkbitar används följande kommando.

/city buy bonus antal

Varje bonusmarkbit kostar 800 minemynt och de kan endast köpas av vice borgmästare eller borgmästare. Notera att staden inte får fler markbitar av att köpa bonusmarkbitar, utan bonusmarkbitar möjliggör enbart att man senare kan överta fler markbitar med /city claim eller /city buy bonus.

Om medlemmar lämnar staden minskar det maximala antalet markbitar. Det är däremot inte så att staden tvingas ge tillbaka markbitar om antalet markbitar staden äger är högre än gränsen, men det går heller inte att överta fler.

Närhetsgränser

För att överta en markbit till en stad får den inte ligga allt för nära befintliga städer. Det finns två typer av gränser.

 • Markbiten man vill ta över måste ligga minst 2 000 block från alla andra städers startpunkter.
 • Markbiten man vill ta över måste ligga minst 400 block från alla andra städers markbitar.

Till gränserna finns följande undantag.

 • Naturreservat räknas inte som städer i det här sammanhanget, vilket innebär att man inte behöver ta hänsyn till hur nära man är sådana när man tar över markbitar.
 • Städer med minst tio medlemmar påverkas inte av städer med färre än tio medlemmar. 

I undantagsfall kan moderatorer gå in och ändra på de två gränserna, 2 000 respektive 400 block, för enskilda städer.

Vänorter

Om det ligger två, eller flera städer så pass nära varandra att ingen kan köpa mer mark, så kan man försöka gå in i en vänskap med staden/städerna. Det gör att du, och övriga städer som är med i vänskapen kan överta markbitar fritt i varandras närhet.

Man kan lägga till andra städer som vän, genom att använda kommandot

/city twin +stad

Observera dock att detta enbart låter deras stad överta mark nära din stad. För att du ska kunna överta mark nära någon annans stad, så måste de alltså lägga till dig som vän med samma kommando. Notera också att man inte kan ta bort en vänskap, så har man ingått i en vänskap, så kan man inte ångra sig hur som helst.

I de fall där du inte får kontakt med en närliggande stad för att ingå i en vänskap, kan det vara lämpligt att ta kontakt med oss i supporten. Moderatorer har i nödvändiga fall möjligheten att tvinga in närliggande städer i en vänskap, så att ingen stad ska bli fast.

Det går även att se en lista på det städer man är vän med, genom att bara skriva kommandot

/city twin