Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Kartan

För att underlätta navigering finns det en karta över stadsvärlden här på hemsidan, med vilken man lättare kan få en överblick över var i världen man är. Kartan är nåbar genom alternativet Karta i menyn här på hemsidan.

Markörer

På kartan finns det markörer som visar städer och teleporteringspunkter. Eftersom det lätt blir väldigt många markörer har de delats in i fyra kategorier. Det går att visa eller dölja markörer från varje kategori oberoende av de andra kategorierna.

Kategori Beskrivning
Städer Alla städer på servern. De städer som är offentliga (/city toggle public) kan man nå med /city spawn.
Naturreservat Precis som städer, fast naturreservat.
Markbitar i städer De markbitar som är skyddade (övertagna) av städer.
Populära teleporteringspunkter Öppna teleporteringspunkter som under de senaste sju dagarna har används av minst tio olika spelare.
Övriga teleporteringspunkter Öppna teleporteringspunkter som inte har använts så mycket att de klassas som populära.

Stadsmark

Alla markbitar som ägs av någon stad är markerade med rött på kartan. Genom att klicka på ett rött område går det att få fram information om vilken stad det är som äger det området. Det går att växla mellan att visa och dölja de röda markeringarna uppe till höger på kartsidan.

Fängelser

Precis som stadsägda markbitar är även fängelser rödmarkerade. Eftersom fängelser alltid ligger inne i städer är de därför extra rödmarkerade. Genom att klicka på ett fängelse kan man få information om antalet celler och antalet upptagna celler. Bilden nedan visar ett exempel av hur ett fängelse markeras på kartan.

Uppdateringar

Eftersom kartan kräver väldigt mycket resurser är den inte realtidsuppdaterad, utan den uppdateras i stället flera gånger per dygn. Hur lång tid en uppdatering tar beror på hur många markbitar som ändrats sedan senaste uppdateringen. Markörerna och de rödmarkerade områdena för stadsägda markbitar och fängelser uppdateras däremot klockan 15 minuter över varje hel timme. Det gör att nya städer och teleporteringspunkter kan dyka upp som markörer på kartan innan själva byggnaderna däromkring syns.

Det finns för närvarande ingen statussida för uppdateringen.