Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

12 inloggade spelare

Hantering av regelbrott

Arbetsmetod

Först och främst så är det inte upp till en spelare att avgöra om man själv eller en annan spelare har brutit mot reglerna. Det är enbart moderatorns uppgift att bedöma. Till sin hjälp har moderatorn andra ibland mer erfarna moderatorer, samt ett antal verktyg, och dessa är bland annat:

  • Regelverket - Vars uppgift är informera och förhindra de vanligast förekommande brotten eller missbruken. Regelverket ska hjälpa spelare och moderatorer att veta vad som är inte är tillåtet. Står det inte i regelverket är det i princip tillåtet. Men, det finns undantag. Kommer ledningen fram till att en gärning i efterhand var bedräglig eller på något sätt skapat problem eller på annat sätt försämrat för servern eller en större mängd spelare så finns det utrymmer för att ställa en spelare till svars för sina handlingar. Dock kommer man att beakta om gärningen inte fanns nämnd i regelverket. 
  • Serverns logg - Det mesta som sker på servern loggas och kan användas som bevis. Till exempel meddelanden, platser, IP-nummer och vem som byggt eller rivit block. Det finns i princip inget annat som kan bestrida det som står i loggen. Dvs. moderatorer kommer lita på loggen mer än på en spelare.
  • Händelseförlopp - Vad som hänt, både tidigare, i närtid och i direkt anslutning till händelsen, men också hur till exempel en misstänkt spelare har spelat ellet betett sig en längre tid tillbaka, och om det finns andra tidigare straff kopplat till den misstänkte. Spelare med många varningar eller återfallsförbrytare riskerar att få hårdare straff.
  • Attityd - Vi försöker även titta på mjuka värden. Alltså spelaren själv. Faktorerna är många, men till exempel kan vi titta på hur ångerfylld man är, eller vilken attityd man har till saker och ting och självinsikt. Även hur man bemöter en moderator kan spela roll i en samlad bedömning.

Egentligen skulle vi önska att vi kunde sammanfatta hela regelverket med en mening: Visa respekt och hänsyn till dina medspelare...punkt.
Men verkligheten är tyvärr annorlunda.

Vi försöker alltid prata först

Moderatorns utgångpunkt i de flesta fall är att om det är möjligt och anses lämpligt (inget krav) att först prata med den som brutit eller missbrukat en regel. Dels i syfte att försöka förstå om spelaren har brytt sig om att läsa reglerna överhuvudtaget, men också för att få information om till exempel en regel är otydlig, eller att personen inte förstått vad den innebär. Detta kan till exempel vara kopplat till ålder och mognad. Då finns det motivering till att kanske förtydliga något där på plats, eller förtydliga i vår regeltext om vi upptäcker att flera spelare missuppfattar samma regel. Den informationen som man får av detta samtal kan påverka straffet till en spelares fördel, beroende på hur allvarligt det var. Det viktigaste är inte att någon straffas, utan det viktigaste är att det inte inträffar igen.

Undantag

Serverns huvudansvariga har rätt att göra undantag från reglerna om det anses nödvändigt. Syftet med undantag är till exempel att en händelse inte ska förvärras pga att reglerna säger en sak som motverkar en för stunden lämplig lösning. Vi är beroende av att vissa saker löses snabbt på grund av de begränsade resurser som finns i bland. Sen är inte alla regler vattentäta för exakt alla situtioner, och då måste vi kunna hantera det utan att landa i ett så kallat moment 22.
Det finns några nackdelar med att använda undantag som metod, men i vårt fall anser vi fördelarna överväger nackdelarna.