Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Beskrivande anledningar

Det kan hända att man vill skicka minemynt till andra spelare, och för sitt eget bästa ska man då veta hur kommandot /pay fungerar. Oavsett hur mycket minemynt man skickar eller vem man skickar dem till kommer man alltid att behöva använda kommandot så här:

/pay mottagare belopp anledning

Mottagaren är namnet på den spelare som ska få pengar av en själv.

Beloppet är hur många minemynt som ska skickas till mottagaren, och det ska alltid vara ett positivt heltal. Talet ska endast innehålla siffror; inga mellanslag eller något annat.

Oftast tycker man att det är ganska uppenbart vad mottagare och belopp är, men däremot kan anledning väcka en del frågor.

Anledningen är en kort beskrivning av varför man skickar minemynt till mottagaren. Det kan till exempel stå att betalningen avser köp av en diamanthacka eller att det är lön för väl utfört arbete. Man får väldigt stor frihet att själv bestämma en anledning, men det är samtidigt väldigt viktigt att man skriver en bra och lämplig sådan.

Att fylla i beskrivande anledningar är inte bara viktigt när man skickar pengar till andra spelare, utan även när man tar ut pengar från stadskassor. Den anledning man fyller i sparas i stadsloggen om det handlar om stadskassor respektive i plånboken för avsändare och mottagare om det handlar om en överföring spelare sinsemellan. Ibland kan det vara frestande att skriva något intetsägande i stil med jag vet inte eller liknande för att det ska gå snabbt att genomföra det man vill göra. Även om det kan ta lite längre tid att skriva en anledning som faktiskt beskriver skälet till varför man tar ut eller skickar pengar är det viktigt att man gör det. Har man inte gjort det och något går fel kan det få oväntade konsekvenser.

Exempel på en bra anledning: köper fem diamanter
Exempel på en bra anledning: hon är min kompis och de här minemynten är min födelsedagspresent till henne
Exempel på en dålig anledning: lol haha
Exempel på en dålig anledning: mmmmm vad gör du

Följande två exempel visar vad som kan hända om man inte skriver korrekta anledningar.

Problem vid uttagande av pengar från stadskassa

Scenario: En spelare är vice borgmästare i en stad och har tagit ut 17 000 minemynt från stadskassan. Pengarna behövdes för att köpa in material till en ny väg i staden, men anledningen som angavs i samband med uttaget var behöver pengar. Dagen därpå upptäcker stadens borgmästare vad som har hänt och anmäler sin vice borgmästare i supporten. En moderator tittar i stadsloggen, ser uttaget och gör bedömningen att det utgör ett brott mot stadsförvaltningsreglerna och utfärdar en bannlysning.

Förklaring: Om en stad har minst tio medlemmar får pengarna i stadskassan endast användas till sådant som är staden till gagn. Även om vice borgmästaren i exemplet tog ut pengar för att köpa material för en ny väg, något som förmodligen är staden till gagn, är det väldigt otydligt om man läser den angivna anledningen. Det är möjligt för vice borgmästaren att överklaga bannlysningen i supporten, men det tar mer tid och är mer problematiskt än att bara ha angett en korrekt anledning från första början.

Problem vid betalning till annan spelare

Scenario: En kund kommer överens med en säljare om att kunden ska köpa 42 diamanter för 1 337 minemynt. Kunden betalar 1 377 minemynt till säljaren och anger ger lite pengar som anledning. Säljaren visar sej vara en bedragare och ger varken diamanter eller pengar, utan försvinner bara från platsen. Kunden anmäler spelaren till supporten, men får inte heller där tillbaka sina pengar.

Förklaring: En moderator kan tvinga säljaren att betala tillbaka pengarna, men för att kunna göra det måste moderatorn först bevisa att säljaren har begått ett regelbrott. Att tvinga någon till en återbetalning är en del i uppklarandet av en anmälan, och det är upp till moderatorn att bevisa att säljaren är skyldig till bedrägeri – inte tvärtom. Eftersom köparen angav ger lite pengar som anledning kan säljaren uppfatta det som att köparen helt enkelt skänkte bort lite pengar, i stället för som en betalning för diamanterna. Har köparen inte betalat för några diamanter (de pengar som skickades över var ju en ren donation) är det heller inte möjligt att fälla säljaren för bedrägeri om han eller hon inte ger diamanterna, och en moderator kan därmed inte heller tvinga säljaren att betala tillbaka pengarna.