Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Stadsskatt – det spelare betalar

Varje stad har en så kallad stadsskatt, som är ett procentuellt värde på hur mycket av ens förmögenhet man betalar i skatt varje dag. Stadsskatten ligger mellan 0 och 10 procent, och bestäms av stadens borgmästare. Om man är medlem i en stad vars stadsskatt är 5 procent och har 1 000 minemynt i sin plånbok betalar man alltså 5 procent av 1 000 i skatt till staden, alltså 50 minemynt.

Hur mycket skatt man betalar som spelare beror på hur många städer man är medlem i. Följande avsnitt tydliggör hur mycket stadsskatt man betalar om man är medlem i 0, 1, 2, eller 3 städer. Stadsskatten avrundas alltid nedåt till hela minemynt.

Inga städer

Är man inte medlem i någon stad betalar man ingen skatt alls.

En stad

Man betalar procent i skatt utifrån vad man har i ens plånbok, där procentsatsen bestäms av stadsskatten.

Två städer

Skatt betalas till båda städerna, men hälften av varje stadsskatt.
Exempel: Om de två städerna har 2 respektive 6 procent i stadsskatt betalar man 1 + 3 = 4 procent i skatt.

Tre städer

Skatt betalas till alla tre städer, men även här bara hälften.
Exempel: Om de tre städerna har 2, 6 respektive 8 procent i stadskatt betalar man 1 + 3 + 4 = 8 procent i skatt.

Ibland betalar man inte stadsskatt

Det finns tillfällen då man inte betalar skatt.

  • Om staden man är medlem i har 0 procent stadsskatt betalar man ingen skatt till den.
  • Om det belopp man skulle betala till staden är mindre än 1 minemynt betalar man ingen skatt.
  • I en del städer behöver inte assistenter, vice borgmästare eller borgmästare betala stadsskatt. Använd /city info för att se vilka som betalar stadsskatt i en stad,