Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

14 inloggade spelare

Bevis, bedömning och beslut

1. Bevis

De saker som väger tyngst i en utredning är generellt - bra bevis. Många saker kan moderatorer se eller hitta i serverns loggbok och de räknas som extremt starka bevis. Andra delar som hjälper bevisföringen är vittnen, ju fler desto bättre. I vissa fall handlar det om ett pusslande med var spelare har befunnits sig, vad som byggts, vad har rivits, sålts eller sagts.

Var och en av dessa enskilt, kanske inte räcker som bevis, men tillsammans så kan man komma till en slutsats att allt tyder sannolikt på att en specifik spelare har begått en viss handling. Beroende på vad misstanken gäller och hur många spelare som drabbats så kommer straffet att variera, eller att spelaren frikänns helt.

Generellt, ett brott som påverkar många spelare, eller en hel stad med många medlemmar, eller innefattar väldigt mycket pengar kommer handläggas mer noggrant då straffet i regel är hårdare. Det finns inte resurser att handlägga alla ärenden på exakt lika nivå, därför prioriteras vissa brott mer än andra. Målet är dock att denna skillnad ska vara så liten som möjligt för att skapa ett mer rättvist och konsekvent agerande. För att lyckas med det så behövs det tillräckligt med resurser, främst i form av moderatorer, men med tanke på att detta är en frivillig uppgift så varierar resurserna med tiden.

Moderatorer avgör - inte spelare

Moderatorer är de enda som gör bedömning och fattar beslut om någon bryter mot regler. Som spelare måste man respektera det och förstå att allt är inte svart och vitt. Människor har ibland (ofta) olika åsikter och uppfattar saker olika. Beslut ska i regel grundas på fakta, dvs bevis, och de som sitter på mest fakta är normalt de som har åtkomst till loggbok och andra bevisfaktorer, med andra ord är det moderatorn som fattar besluten.

Bara för att en spelare inte uppfattar en (sin egen eller någon annans) handling som ett brott betyder det inte att en moderator har skyldighet att förmildra eller frikänna. Detsamma gäller tvärtom, om en spelare anser att något är ett uppenbart brott mot reglerna så har en moderator inte skyldighet att döma till straff. 

Kräv aldrig straff

Som en vädjan till alla spelare, så ber vi er inte påkalla straff eller kommentera om någon ska ha ett straff eller inte. Det är inte spelarens uppgift att bedöma. Har man åsikt om någons agerande så anmäler man det i supporten, man skriker eller anropar INTE en moderator i chatten med vädjan att bannlysa eller varna någon, oavsett handling.

Vi uppmuntrar dock att kalla på moderator UNDER pågående brott eller vid misstanke om brott, i syfte att skaffa bevis. Detta görs via /helpop eller via /msg om ni vet att moderatorn är online eller närvarande. Inte öppet i chatt-kanalen. Gör ni det öppet i kanalen så kommer gärningsmannen troligen att sluta och vi tappar möjligheten att ta någon på bar gärning.

TIPS: Samla bevis själv också. Ta skärmdumpar eller spela in det som händer. Det hjälper bedömning och det går normalt mycket snabbare att hantera ärenden med klara bild bevis.