Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

12 inloggade spelare

Vad är Kottcraft och vad gör man här?

Kottcraft är en svensk Minecraft-server. Det finns i dag bara en värld;
stadsvärlden – här förklarar vi den kort.

Stadsvärlden

Stadsvärlden, som Kottcraft är mest känt för, är en värld skapad för att bygga och förvalta (ta hand om) städer. Har man spelat det som kallas Towny innan så kommer man att förstå grundprincipen för vår stadsvärld. Men Kottcrafts tillägg ("plugin") för städer är så mycket mer än Towny och har många fler funktioner och möjligheter. Vi kallar det för Geocities. Det är helt egenutvecklat och finns idag ingen annanstans. Några exempel på vad Geocitites kan till skillnad från Towny -- Tomter kan ha vilken storlek man önskar, och det går att skapa tomter ovanför varandra samt man har även möjlighet att vara med i upp till tre städer samtidigt -- i Towny är detta omöjligt.

Bosätta sig: I stadsvärlden kan man välja antingen bara gå med i en stad och köpa sig en tomt eller ett hus. Har du en tomt kan du själv bygga ditt hus där. Men vill du gå lite längre så kan du själv skapa en egen stad och bygga ditt hem där. Du kan därefter sälja tomter på din mark eller i dina hus till andra spelare. Spelare i din stad kan betala skatt så du får en daglig inkomst. Du som borgmästare kan rekrytera medlemmar till staden, och även dela ut uppgifter och ranker i staden, exempelvis assistent, vars ansvarsområde kan vara att hjälpa till att bygga hus och ta hand om spelare som vill bo i staden. Världen är gigantisk och man kan alltid hitta plats. Man kan vara medlem i och äga upp till tre städer samtidigt.

Affärer: För att kunna bygga måste man ha material. Det får man antingen skaffa själv genom att gräva och hugga i naturen. Du kan sen välja att sälja det du grävt upp till affärer, eller direkt till andra spelare. Efter ett tag kanske man har lite pengar i plånboken och då kan man köpa material av andra spelare, affärer, eller staten. När man blivit ännu rikare kan man själv starta en affär där andra spelare kan köpa och sälja saker.

Pengar: För att allt detta ska fungera måste man ha pengar, eller så kallade minemynt som är vår virtuella valuta i Geocites. Städer betalar skatt till staten. Ju större stad, desto mer skatt. Medlemmar i en stad betalar skatt till staden, och ju fler medlemmar desto mer inkomst till staden. Borgmästaren kan själv sätta hur mycket skatt som skall betalas av medlemmar. Syftet är att det ska komma in pengar så borgmästaren kan utveckla staden och ha råd att betala skatt till staten. Pengarna är INTE till för att borgmästaren ska bli rik själv. 

PVP: I städer är hus, byggnader och spelare skyddade från skadegörelse ("griefing") och att dö av andra spelare och hunger. Utanför städer är det vad vi kallar natur. I naturen är det överlevnad som gäller. Alltså överlevnad. Allt kan rivas (men man får inte riva andras byggnader), och du kan dö av olika orsaker, därför måste man vara förbered med mat och rustning. PVP är inte tillåtet förutom i speciella utmärkta PVP-arenor. 

Tävla: Tävla om en plats på Kottcrafts topplistor! Det finns banor i båtracing, elytraflygning och parkour. För närvarande finns det enbart statliga banor, men målet är också att spelare senare kan ansöka om att få tidtagning uppsatt på sina egna banor. Skriv /race för att få upp en meny där man kan välja vilken bana man vill komma till!

Ett gott råd är att läsa reglerna innan ni börjar spela.

Regler

För att detta ska bli en server för väldigt många olika spelare så krävs ordning och regler. Vi förväntar oss att ni läser dem innan ni börjar spela här för att undvika att ni råkar bryta mot en regel som leder till att ni bli bannlyst från servern. Att skylla på att man inte visste eller hade glömt eller inte hittade är inte giltig anledning till att undgå straff vid regelbrott.