Logga in

Använd samma inloggningsuppgifter här som när du loggar in i Minecraft. Glömt lösenordet?

Du kan även skriva /login inne på servern.

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används på hemsidan

19 inloggade spelare

För assistenter i städer

En assistent kan göra allt som inbjudare kan, och även detta:

/city ban Visar vilka spelare som är bannlysta från staden.
/city ban spelare Visar detaljerad information om en bannlysning i staden.
/city ban spelare - Häver en bannlysning i staden innan den egentligen går ut.
/city ban spelare längd anledning Bannlyser en spelare från staden.
/city broadcast meddelande Skickar ett meddelande till alla stadsmedlemmar som är inloggade.
/city claim [antal] Övertar en eller flera markbitar från den naturen till staden. Kostar staden 500 minemynt styck.
/city claim - Avbryter en tidigare påbörjad automatisk övertagning av markbitar.
/city kick medlem anledning Exkluderar en medlem från staden. Använd med försiktighet!
/city perm Visar rättiighetsflaggorna för stadsmarken.
/city perm members ändring Modifierar rättighetsflaggor för stadsmarken. Läs mer »
/city perm outsiders ändring
/city perm spelare ändring
/city perm - Återställer rättighetsflaggor för stadsmarken.
/city set motd meddelande Ändrar stadens Message of the Day, det som visas för medlemmar som loggar in.
/city set motd - Tar bort stadens Message of the Day.
/plot delete Tar bort tomten du står på.
/plot expand Expanderar en tomtmarkering maximalt i höjdled, från berggrunden till himlen.
/plot expand block down Expanderar en tomtmarkering med ett visst antal block upp eller ned i höjdled.
/plot expand block up
/plot new Skapar en ny tomt efter en tidigare gjord markering. (Max 750 punkter)
/plot perm Visar rättighetsflaggorna för tomter i staden.
/plot perm members ändring Modifierar rättighetsflaggor för tomter i staden. Läs mer »
/plot perm outsiders ändring
/plot perm spelare ändring
/plot perm - Återställer rättighetsflaggorna för tomter i staden.
/plot set rent tomträttsavgäld Bestämmer tomträttsavgäld för en tomt.
/plot set rent - Tar bort tomträttsavgäld för en tomt.
/plot set type church Ändrar tomttypen till att vara en kyrkotomt, en farm, en affärstomt eller en ferietomt.  
/plot set type farm
/plot set type shop
/plot set type vacation
/plot set type - Återställer tomttypen, så att tomten blir en vanlig tomt.
/plot toggle meeting Aktiverar/inaktiverar mötesfunktionalitet på en av stadens tomter.
/plot toggle mobs Aktiverar/inaktiverar monster på en av stadens tomter.