Logga in

För att logga in på hemsidan, gå in på servern och skriv /login i chatten. Klicka sedan på texten som dyker upp.

51 inloggade spelare

För borgmästare i städer

En borgmästare kan göra allt som vice borgmästare kan, och även detta:

/city delete Tar bort staden.
/city rank spelare swap Byter din rank med en annan spelares rank.
/city set name stadsnamn Ändrar namnet på staden. Kan max göras en gång var 30:e dag.
/plot toggle k K-märker en tomt.