Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

För borgmästare i städer

En borgmästare kan göra allt som vice borgmästare kan, och även detta:

/city delete Tar bort staden.
/city rank spelare swap Byter din rank med en annan spelares rank.
/city set name stadsnamn Ändrar namnet på staden. Kan max göras en gång var 30:e dag.
/plot toggle k K-märker en tomt.