Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

14 inloggade spelare

Kollegialplacerade bannlysningar

Huvudprincipen är att det endast är moderatorer som kan dela ut straff för regelbrott på Kottcraft. I vissa situationer är det dock möjligt även för andra spelare att vara med och bestämma om någon ska bli bannlyst. En bannlysning som placeras av spelarna på servern, i stället för av en moderator, kallas för en kollegialplacerad bannlysning.

En bannlysning kan placeras kollegialt genom att någon tar initiativ till en omröstning. Omröstningen avser en särskild spelare och startas av en särskild anledning. När en omröstning har startats får vissa spelare möjlighet att rösta för eller emot -- ja eller nej. Efter 60 sekunder avgörs omröstningen och om det är tillräckligt många som har röstat för blir den aktuella spelaren kollegialbannlyst.

Krav för att starta en omröstning

Det går inte alltid att starta en omröstning om att få någon kollegialt bannlyst. De här kraven måste uppfyllas för att det ska gå:

 • Den omröstningen gäller får inte vara moderator.
 • Den som startar omröstningen måste ha spelat i minst tio timmar.
 • Den som startar omröstningen får endast göra det om han eller hon har uppfattat ett brott mot någon av dessa regler:
  • 2.6 Uppmaning till regelbrott
  • 3.1 Olämpligt språkbruk
  • 3.2 Provokation
  • 3.3 Spam
  • 3.4 Marknadsföringsbrott
  • 3.6 Personuppgiftsbrott
 • Den som omröstningen gäller får max ha spelat i tio timmar.
 • Den som omröstningen gäller får inte ha haft en annan omröstning mot sig under de senaste fem minuterna.
 • Den som omröstningen gäller måste vara inloggad på servern när omröstningen startar.
 • Den som omröstningen gäller får inte redan vara bannlyst.

Tillvägagångssätt

Följande punktlista beskriver hur en bannlysning kollegialplaceras.

 1. En spelare på servern begår ett uppenbart brott mot någon av reglerna 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 eller 3.6.
 2. Någon uppfattar regelbrottet och bestämmer sig för att kika om det finns någon närvarande moderator som kan hantera regelbrottet. Detta görs via /helpop och man väntar en stund på svar.
 3. Om ingen moderator tycks vara aktiv kan spelaren skriva /banvote och därmed ta initiativ till en omröstning om att bannlysa spelaren.
 4. Alla som har rösträtt får möjlighet att rösta ja eller nej med /banvote yes respektive /banvote no under 60 sekunder.
 5. Efter 60 sekunder avgörs omröstningen. För att spelaren i fråga ska bli bannlyst krävs minst fyra röster totalt och minst tre fjärdedelar av rösterna måste vara ja-röster.

Hantering av missbruk

Den som tar initiativ till en bannlysning för något som uppenbart inte utgör något ett brott mot någon av ovanstående regler kan dömas till ansvar för det. Det kan innebära att man exempelvis blir bannlyst. Om du överväger att ta initiativ till en omröstning är det därför viktigt att du noga tänker igenom vad den misstänkta regelbrytaren har gjort. Dessutom är det viktigt att du anger en korrekt och tydligt beskrivande anledning i samband med att du startar en omröstning.