Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

13 inloggade spelare

Varför ska man spela på Kottcraft?

Det är en mycket berättigad fråga! Tittar man runt så inser man att det faktiskt finns en hel del andra servrar som också bygger på att man har städer och tomter – så varför ska man spela på just Kottcraft?

Kottcraft värnar om stabilitet

Man ska kunna lita på att det man bygger stannar kvar. Vi har haft samma värld sedan i september 2011 och har inga planer på att nollställa den. Att nollställa världen anser vi vore respektlöst mot de alla de spelare som har spenderat åtskilliga tusentals timmar på att bygga upp sina kreationer, sina städer och sina positioner. Givetvis finns det tyvärr en del som gör allt de kan för att förstöra för andra, men grundtanken är ändå att man ska kunna lita på att det man bygger faktiskt stannar kvar. Det kan låta som en självklarhet för många, men faktum är att en hel del servar nollställer sina världar lite då och då, uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Kottcraft tar städer och tomter till en ny nivå

De allra flesta servrar som erbjuder ett system där man bygger på tomter och i städer gör det via ett tillägg som kallas för Towny. Länge var Towny det enda egentliga tillägg som fanns för detta, och Kottcraft hade det också i drygt ett halvår. Vi kände dock ganska snabbt att det var ganska begränsande, att funktioner saknades och att det var allmänt instabilt. Med anledning av det lanserade Kottcraft den 23 november 2015 en egen variant för städer och tomter, något som har tagit stadsförvaltning till en ny nivå. Här är några exempel på hur det skiljer sig:

  • Man vara medlem i flera städer samtidigt – max en stad i Towny.
  • Tomter kan ha olika storlekar – alla är lika stora i Towny.
  • Tomter kan ligga över och under varandra, något som är perfekt för lägenhetshus – i Towny är något sådant helt enkelt inte möjligt.
  • Man kan få detaljerad historik över hur man har tjänat och spenderat pengar/"minemynt" – knappt någon annan Towny-server erbjuder det.
  • Varje stad har en stadslogg som innehåller information om hur staden har utvecklats – något liknande finns inte i Towny.
  • Det går att detaljstyra vem eller vilka som har rättigheter på en tomt och i en stad – i Towny är rättigheterna mycket mer begränsade.
  • Man kan sälja eller hyra ut tomter–  i Towny går det bara att sälja dem.

Kottcraft skipar rättvisa med säkerhet

Precis som på alla andra seriösa servrar finns det även på Kottcraft en del regler som alla spelare måste följa. Bryter man mot någon av dessa regler riskerar man, precis som på många andra servrar, att bli straffad för det. Att endast misstänka att ett regelbrott har begåtts räcker inte för att man ska bli straffad, utan det måste faktiskt kunna bevisas på något sätt. Kravet om att regelbrott måste ställas bortom allt rimligt tvivel är en säkerhet för de som spelar på servern, eftersom de då kan lita på att de inte blir straffade om de inte faktiskt har brutit mot några regler.

Sker misstag? Ja, misstag sker. Med så många spelare som Kottcraft har är det omöjligt att undvika att man blir felaktigen straffad. Därför har man alltid rätt att överklaga varje straff minst en gång, något man gör genom att skriva ett ärende i supporten. Vid en överklagan får man berätta varför man anser att man har blivit felaktigt straffad och om vi bedömer att så faktiskt är fallet kommer vi kompensera för det felaktiga straffet. En så långtgående möjlighet att överklaga de eventuella straff man får är något som är ganska unikt för Kottcraft, men samtidigt något vi håller starkt på eftersom man som spelare inte ska behöva ta straff för regelbrott man inte har begått.

Kottcraft är så mycket mer

Punkterna ovan är endast tre stycken konkreta exempel på hur Kottcraft skiljer sig markant från många andra servrar som annars vid första anblick kanske känns ganska lika. Har du inte spelat så mycket på Kottcraft än finns det många andra fördelar som bara väntar på att bli upptäckta, så spill ingen tid och logga in på momangen – du med!